Καταστατικό

Statute

του Σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική Ένωση Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού»,
με ξενική επωνυμία Greek Linux Users Group και με διακριτικό τίτλο GreekLUG,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΥΠΑΓΩΓΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΠΟΡΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΙ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΙΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)


IV. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)


V. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Π.Ε)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ E’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥΘεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 2014