Συνεργάτες

Associates

Ο GreekLUG ή «Ελληνική Ένωση Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού» είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση / Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση του ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα). Στα πλαίσια αυτά, ο GreekLUG προχωρά σε συνεργασίες με επίσημους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς για να ενισχύσει την Ελληνική παρουσία στο Παγκόσμιο στερέωμα του κινήματος του Ελεύθερου Λογισμικού.

Μέσω αυτών των συνεργασιών τα μέλη αλλά και το ευρύτερο Ελληνικό κοινό, μπορούν να επωφεληθούν καθώς μπορούν να έχουν δυνατότητες πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υλικό και εκπαιδευτικούς πόρους, αναφορικά με το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοικτά Πρότυπα, την ευκαιρία για ανάδειξη και συνεργατική ανάπτυξη του έργου τους σε Διεθνές επίπεδο αλλά και τον συντονισμό της προσπάθειας για την προώθηση του ΕΛ/ΛΑΚ.


Επιλέξτε έναν συνεργάτη παρακάτω για να διαβάσετε περισσότερα:fsfe
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) είναι αφοσιωμένο στην ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού και εργάζεται για την ελευθερία στην αναδυόμενη ψηφιακή κοινωνία.
Περαιτέρω πληροφορίες: https://fsfe.org
Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί με το FSFE

Ανακοίνωση - Έναρξη Επίσημης Συνεργασίας με το FSFE

Η ιδιότητα του συνεργαζόμενου σημαίνει επίσημη συμμαχία και άμεση πρόσβαση με το FSFE. Η Ελληνική Ένωση Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού συμμετέχει στην εσωτερική επικοινωνία και τη διαδικασία αξιολόγησης. Επίσης συνεργαζόμαστε σε εκστρατείες για την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού.

Περισσότερα... | FSFE - Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού


lpi
Το Linux Professional Institute (LPI), είναι ο κορυφαίος οργανισμός πιστοποίησης στον κόσμο του Linux. Προωθεί και πιστοποιεί βασικές δεξιότητες στο Linux και τις τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα μέσα από την παγκόσμια παράδοση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητων από προμηθευτές εξετάσεων.
Ιδρυθέν ως διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, τον Σεπτέμβριο του 1999 από τη κοινότητα του Linux, το Linux Professional Institute συνεχίζει να επιδεικνύει αναγνωρισμένο παγκόσμιο ηγετικό ρόλο στην πιστοποίηση των επαγγελματιών του Linux.
Το LPI προωθεί το Linux και το κίνημα του ανοιχτού κώδικα, μέσω στρατηγικών εταίρων, χορηγιών, καινοτόμων προγραμμάτων και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της κοινότητας.
Περαιτέρω πληροφορίες: http://www.lpi.org

Ανακοίνωση - Το LPI ανακοινώνει Νέο Συνεργάτη στην Ελλάδα

LPI Greece :: Master Affiliate
Από τον Οκτώβριο του 2010 το Linux Professional Institute αντιπροσωπεύεται πλέον με Master Affiliate και στην Ελλάδα, με την Ελληνική Ένωση Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού.
Το LPI Greece βρίσκεται υπό την διαχείριση του GreekLUG, ο οποίος και έχει αναλάβει την πλήρη εκπροσώπηση του LPI στην Ελλάδα καθώς και τη δημιουργία των υποδομών για την προώθηση της πιστοποίησης LPIC στη χώρα.
Περαιτέρω πληροφορίες: http://www.lpi.org.gr


fta
Η Ακαδημία Ελέυθερης Τεχνολογίας (FTA) ιδρύθηκε σαν μία σύμπραξη (Consortium), που αποτελείται από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Καταλωνίας (Open University of Catalonia, Ισπανία), το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ολλανδίας και το Πανεπιστήμιο του Agder (Νορβηγία), υπό την καθοδήγηση του Ινστιτούτου Ελεύθερης Γνώσης (Free Knowledge Institute, FKI) - με την υποστήριξη από το Πρόγραμμα "Διά Βίου Μάθησης" της Ευρωπαϊκής Ένωσης - και άρχισε ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αντικείμενο το Ελεύθερο Λογισμικό.
Οι σειρές μαθημάτων διδάσκονται εξ' ολοκλήρου online, με υποστήριξη από διάφορες πλατφόρμες Ελεύθερου Λογισμικού Ασύγχρονης Εκπαίδευσης, σε ένα εικονικό campus που βασίζεται στο Campus Project interoperability framework.
Περαιτέρω πληροφορίες: http://ftacademy.org

Ανακοίνωση - Έναρξη Επίσημης Συνεργασίας με την Free Technology Academy

Η Ελληνική Ένωση Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού προχώρησε σε μία συνεργασία με την FTA στα πλαίσια του Διεθνούς Δικτύου Συνδεδεμένων Συνεργατών της FTA (International Associate Partner Network). Το Δίκτυο αυτό στοχεύει να διευρύνει την προσφορά επαγγελματικού επιπέδου εκπαιδευτικών μαθημάτων και σχετικού υλικού, με κεντρικό αντικείμενο τις έννοιες και τις εφαρμογές του Ελεύθερου Λογισμικού και των Ανοικτών Προτύπων.

Λεπτομέρειες της Συνεργασίας:

1) Συνεισφορά υπό μορφή μετάφρασης, στην Ελληνική γλώσσα, διάφορων βιβλίων της FTA, καθώς και άλλου εκπαιδευτικού υλικού.
2) Συνεισφορά που θα στοχεύει όχι μόνον στη βελτίωση του ήδη υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. μέσω της σύνταξης κριτικών απόψεων για τα βιβλία, κλπ), αλλά και στη δημιουργία νέου υλικού των σειρών μαθημάτων της FTA.
3) Συμμετέχοντας με τους εταίρους της FTA σε διάφορες δραστηριότητες που μπορούν να οργανωθούν από κοινού και με τον ειδικό στόχο της προώθησης του Ελεύθερου Λογισμικού και των Ανοικτών Προτύπων.

Στα πλαίσια της συνεργασίας ο GreekLUG και της γενικότερης εκπαιδευτικής του δραστηριότητας προχωρά στην δημιουργία, βελτίωση και μετάφραση εκπαιδευτικού υλικού στα Ελληνικά. Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το υλικό από την σχετική σελίδα.

Περισσότερα... | ΕΛ/ΛΑΚ Εκπαίδευση - Free Technology Academy


maellak
Η Μονάδα Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Μ.Α. ΕΛ/ΛΑΚ Α.Π.Θ.) ιδρύθηκε στις 10 Απριλίου 2014 και έχει έδρα τις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ.. Ο GreekLUG συμμετέχει και στηρίζει την Μονάδα Αριστείας ως συνεργάτης.

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Α.Π.Θ., συμμετέχει στις θεματικές ενότητες, της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, των Επιχειρηματικών εφαρμογών / υπηρεσιών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας.

Περαιτέρω πληροφορίες: https://ma.ellak.gr/unit/αριστοτέλειο-πανεπιστήμιο-θεσσαλονί/
Ιστοσελίδα GreekLUG για την Μ.Α. ΕΛ/ΛΑΚ Α.Π.Θ. - https://maellak.greeklug.gr

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τις δράσεις εντός της ενότητας και να κατεβάσετε εκπαιδευτικό υλικό από την παραπάνω σελίδα.

Περισσότερα... | Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Α.Π.Θ.


oreilly
H O'Reilly Media είναι ένας μεγάλος εκδοτικός οίκος που εκδίδει βιβλία και διοργανώνει συνέδρια πάνω σε θέματα τεχνολογίας και υπολογιστών.
Περαιτέρω πληροφορίες: http://oreilly.com

Ανακοίνωση - O' Reilly User Group Program

Με την συμμετοχή μας στο O' Reilly User Group Program του εκδοτικού οίκου O'Reilly εξασφαλίζουμε στα μέλη μας:

- Δωρεάν αντίτυπα αποστελλόμενα στους βιβλιοκριτικούς,
- Δωρεά βιβλίων και άλλων υλικών προώθησης,
- Εκπτώσεις σε βιβλία O'Reilly,
- Μηνιαία ενημέρωση από την O'Reilly.

O'Reilly Αξιολογήσεις Βιβλίων
Στα πλαίσια της συμμετοχής μας στο O' Reilly User Group Program λαμβάνουμε κάθε χρόνο και ένα αριθμό δωρεάν βιβλίων με σκοπό την αξιολόγησή τους. Τις αξιολογήσεις αυτές μπορείτε να τις διαβάσετε στην παρακάτω σελίδα.

Περισσότερα... | O'Reilly Αξιολογήσεις Βιβλίων


Δημοτικό Κέντρο Πληροφορικής & Ελεύθερου Λογισμικού
Το Δημοτικό Κέντρο Πληροφορικής & Ελεύθερου Λογισμικού πρόκειται για έναν χώρο που έχει παραχωρήσει στην Ένωση μας ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, και ο οποίος δημιουργήθηκε σε συνεργασία, ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να μάθει τι είναι το ΕΛ/ΛΑΚ, το λειτουργικό σύστημα GNU/Linux και να δοκιμάσει ή να εγκαταστήσει εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ στον υπολογιστή του.

Στον χώρο έχει μεταφερθεί το Εργαστήριο GNU/Linux Θεσσαλονίκης, το οποίο σε συνδυασμό με την ευρύτερη λειτουργία του χώρου ως Δημοτικό Κέντρο Πληροφορικής & Ελεύθερου Λογισμικού, λειτουργεί ως ένας πρότυπος πόλος ΕΛ/ΛΑΚ αλλά και ένας μοναδικός χώρος προώθησης των Ανοικτών Προτύπων για τις νέες τεχνολογίες.

Από τον Σεπτέμβριο του 2011 ο GreekLUG είναι στην ευχάριστη θέση να συνεργάζεται με τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη.
Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη συνεργασία, όπου ο GreekLUG συνεισφέρει σε θέματα όπως την σταδιακή αναβάθμιση των παλαιών υπολογιστών που υπάρχουν σε υπηρεσίες και σχολεία του Δήμου, εγκαθιστώντας Ελεύθερο Λογισμικό. Στα πλαίσια της συνεργασίας σχεδιάζονται και υλοποιούνται εργασίες για δημιουργία Εργαστηρίων Πληροφορικής σε Σχολεία του Δήμου, αλλά και εθελοντική υποστήριξή και τεχνογνωσία σε όλους τους δημότες, σε ότι αφορά θέματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.Επιλέξτε μια κατηγορία από τις παρακάτω για να διαβάσετε περισσότερα από τους συνεργάτες μας: