ΕΛ / ΛΑΚ

Ellak Learning

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε κείμενα και άρθρα που αναφέρονται στο ΕΛ/ΛΑΚ, την ιστορία και φιλοσοφία του.

Λίγα λόγια...

heckert_gnu.small

Ελεύθερο Λογισμικό

heckert_gnu.smallΤο Ελεύθερο λογισμικό είναι ζήτημα ελευθερίας, όχι κόστους. Για να κατανοήσετε τον όρο αυτό θα πρέπει να σκέφτεστε τη λέξη free όπως ο ελεύθερος λόγος (free speech) και όχι η δωρεάν μπίρα (free beer).
Το Ελεύθερο λογισμικό παρέχει στους χρήστες την ελευθερία να εκτελούν, αντιγράφουν, διανέμουν, μελετούν, τροποποιούν και βελτιώνουν το Ελεύθερο λογισμικό. Για την ακρίβεια, αναφέρεται σε τέσσερις βασικές ελευθερίες:

  • Την ελευθερία να εκτελείτε το πρόγραμμα για οποιονδήποτε σκοπό (ελευθερία 0).
  • Την ελευθερία να μελετάτε τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος και να το προσαρμόζετε στις ανάγκες σας (ελευθερία 1). Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι προϋπόθεση για να ισχύει κάτι τέτοιο.
  • Την ελευθερία να αναδιανέμετε αντίγραφα του προγράμματος ώστε να βοηθάτε το συνάνθρωπο σας. (ελευθερία 2).
  • Την ελευθερία να βελτιώνετε το πρόγραμμα και να δημοσιεύετε τις βελτιώσεις που έχετε κάνει στο ευρύ κοινό, ώστε να επωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα (ελευθερία 3). Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι προϋπόθεση για να ισχύει κάτι τέτοιο.

Ένα πρόγραμμα θεωρείται ελεύθερο λογισμικό όταν οι χρήστες του έχουν όλες τις παραπάνω ελευθερίες.

Παρακολουθείστε την ομιλία "Free Software in Ethics and in Practice", του Richard M. Stallman, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, στις 01/06/2010.

Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

tux-inball2Το Λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι το λογισμικό υπολογιστών που είναι διαθέσιμο σε μορφή πηγαίου κώδικα, για το οποίο ο πηγαίος κώδικας και ορισμένα άλλα δικαιώματα που διέπονται από πνευματικά δικαιώματα (Copyright) παρέχονται στο πλαίσιο μιας άδειας χρήσης που επιτρέπει στους χρήστες να μελετούν, αλλάζουν και βελτιώνουν λογισμικό.

Οι όροι του Λογισμικού Aνοιχτού Kώδικα και του Ελεύθερου Λογισμικού είναι διαφορετικοί για το λογισμικό που έρχεται με ορισμένα δικαιώματα ή ελευθερίες για το χρήστη.

Θα λέγαμε ότι περιγράφουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για το ελεύθερο λογισμικό. Και οι δύο περιγράψουν ένα λογισμικό το οποίο είναι απαλλαγμένο από επαχθή περιορισμούς στις άδειες, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντιγραφεί, μελετηθεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί χωρίς περιορισμό.

Πολλοί θεωρούν ότι το "Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα" είναι μια μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού ενώ το "Ελεύθερο λογισμικό" είναι ένα κοινωνικό κίνημα.


Επιλέξτε μια κατηγορία από τις παρακάτω για να διαβάσετε περισσότερα για το ΕΛ/ΛΑΚ: