Ένα κείμενο για να μάθουμε την Πληροφορική διασκεδάζοντας

Computer Science Unplugged

Ένα κείμενο για να μάθουμε την Πληροφορική διασκεδάζοντας

Για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου

Γράφτηκε από τους:
Tim Bell, Ian H. Witten και Mike Fellows
Προσαρμόσθηκε για τη χρήση μέσα στη τάξη από τους:
Robyn Adams και Jane McKenzie
Εικονογραφήσεις από τον:
Matt Powell

Ελληνική μετάφραση:
Κωστής Μουσαφείρης
Επεξεργασία και προσαρμογή γραφικών στα Ελληνικά:
Στέφανος Μουσαφείρης

Οι υπολογιστές είναι παντού. Όλοι μας πρέπει να γνωρίζουμε πως να τους χρησιμοποιούμε και πολλοί από εμάς τους χρησιμοποιούμε καθημερινά. Μα πώς λειτουργούν; Πώς σκέπτονται; Και πώς μπορούμε να τους κάνουμε ταχύτερους και, τέλος πάντων, καλύτερους;

Η πληροφορική είναι μία γοητευτική επιστήμη που ερευνά αυτά ακριβώς τα ερωτήματα. Οι απλές και διασκεδαστικές δραστηριότητες αυτού του βιβλίου, σχεδιασμένες για παιδιά διαφόρων ηλικιών, σας εισάγουν σε μερικές από τις βασικές έννοιες και αρχές του πως δουλεύουν οι υπολογιστές, χωρίς οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν καθόλου τον υπολογιστή! Αυτό το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε προγράμματα εμβάθυνσης ή και επέκτασης των κανονικών μαθημάτων.

Δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί στους υπολογιστές για να μπορέσετε να διασκεδάσετε μαθαίνοντας κι' εσείς τις αρχές της πληροφορικής με τα παιδιά σας. Το βιβλίο περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, με απλές εξηγήσεις σχετικά με το εκάστοτε θεωρητικό υπόβαθρο. Προσφέρονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα και κάθε δραστηριότητα τελειώνει με ένα κεφάλαιο με τίτλο “Τι σχέση έχουν όλα αυτά;” που εξηγεί τη βαθύτερη σημασία των δραστηριοτήτων.

Πολλές από τις δραστηριότητες έχουν σχέση με θέματα μαθηματικών, π.χ. εξερεύνηση των δυαδικών αριθμών, χάρτες και γράφους, προβλήματα αναγνώρισης patterns και κατάταξης και κρυπτογράφησης. Άλλες πάλι ταιριάζουν καλά με το πρόγραμμα που διδάσκεται σε μαθήματα τεχνολογίας και την κατανόηση του πως πραγματικά λειτουργεί ένας υπολογιστής. Τα παιδιά εμπλέκονται ενεργά στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για επίλυση προβλημάτων, στην επικοινωνία, τη δημιουργικότητα και το κριτικό πνεύμα, μέσα σε ένα πλαίσιο λογικό, συνεργασίας, εύκολα κατανοητό και διασκεδαστικό.

Αυτό το βιβλίο γράφτηκε από 3 Λέκτορες Πληροφορικής και 2 εκπαιδευτικούς και βασίστηκε στις εμπειρίες μας μέσα στην τάξη. Διαπιστώσαμε πως πολλές βασικές έννοιες Πληροφορικής μπορούν να διδαχθούν χωρίς υπολογιστή. Μερικές φορές μάλιστα, ο υπολογιστής είναι απλά μία αιτία διάσπασης της προσοχής από την μάθηση.

Γι' αυτό λοιπόν, σβήστε (unplug) τους υπολογιστές σας και ετοιμαστείτε να μάθετε τι πραγματικά είναι η Πληροφορική.

Πληροφορική διασκεδάζοντας

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε την Ελληνική Μετάφραση του Εκπαιδευτικού Βοηθήματος:

[Πληροφορική διασκεδάζοντας]

Για ανάγνωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο ελεύθερο πρόγραμμα από το http://pdfreaders.org/

Διανέμεται σύμφωνα με τους κανόνες της άδειας Creative Commons Attribution – Non Commercial - NoDerivs, πράγμα που σημαίνει πως είστε ελεύθεροι να αντιγράψετε, να διανείμετε, να επιδείξετε το βιβλίο, αρκεί να μην επιφέρετε τροποποιήσεις του περιεχομένου (συμπεριλαμβάνοντας την αναγραφή των συγγραφέων και των όρων  της αδείας).

Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί αυτό το βιβλίο για εμπορικούς σκοπούς και απαγορεύεται επίσης η αλλοίωση, η τροποποίηση ή η επέκτασή του. Εμείς ενθαρρύνουμε την χρήση αυτού του κειμένου για διδακτικούς σκοπούς και μπορείτε να εκτυπώσετε ένα προσωπικό σας αντίγραφο του βιβλίου, καθώς και να διανείμετε τα φύλλα εργασίας στους μαθητές σας.

Όλα τα ερωτήματα και οι υποδείξεις είναι καλοδεχούμενα και θα πρέπει να τα υποβάλετε στους συγγραφείς (βλέπε ιστότοπο http://csunplugged.org/).

Αυτό το βιβλίο μεταφράσθηκε σε πολλές γλώσσες. Παρακαλούμε, ελέγξτε την ιστοσελίδα για τη διαθεσιμότητα μεταφράσεων του κειμένου.