Γενικές δράσεις

Ο GreekLUG στο Matrix

Ο GreekLUG, ανακοινώνει την δημιουργία καναλιού επικοινωνίας στο δίκτυο Matrix.

Το Matrix [https://matrix.org] είναι ένα ανοικτό πρωτόκολλο για αποκεντρωμένη επικοινωνία που υποστηρίζει πολλούς διαφορετικούς client, όπως τον web client Element [https://element.io].

Ο GreekLUG στο Matrix

Θα μας βρείτε στα παρακάτω δημόσια κανάλια:
#ellak:matrix.org ή #greeklug:matrix.org | Γενικό κανάλι επικοινωνίας για το ΕΛ/ΛΑΚ
#ellak-translations:matrix.org ή #greeklug-translations:matrix.org | Κανάλι συντονισμού μεταφράσεων