Ανακοίνωση 10/05/2010

Σήμερα, 10/05/2010,
η Έδρα του Συλλόγου καθώς και το Εργαστήριο
θα είναι Κλειστά για τα Μέλη και επισκέπτες.