Έναρξη Επίσημης Συνεργασίας με την Free Technology Academy

ftacademy
19 Μαΐου 2011: Άμστερνταμ, Ολλανδία/Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Η Ακαδημία Ελεύθερης Τεχνολογίας (Free Technology Academy, FTA) και η Ένωση Ελλήνων Χρηστών & Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (GreekLUG), ανακοινώνουν σήμερα τον συντονισμό των δυνάμεών τους, αρχίζοντας μία συνεργασία στα πλαίσια του Διεθνούς Δικτύου Συνδεδεμένων Συνεργατών της FTA (International Associate Partner Network). Το Δίκτυο αυτό στοχεύει να διευρύνει την προσφορά επαγγελματικού επιπέδου εκπαιδευτικών μαθημάτων και σχετικού υλικού, με κεντρικό αντικείμενο τις έννοιες και τις εφαρμογές του Ελεύθερου Λογισμικού και των Ανοικτών Προτύπων.

Η Ακαδημία Ελεύθερης Τεχνολογίας (FTA) αποτελείται από ένα προηγμένο εικονικό campus, με διάφορες ενότητες μαθημάτων, που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει εξ'ολοκλήρου on-line. Όλα τα διδακτικά υλικά δημοσιεύονται υπό μία Ελεύθερη Άδεια και είναι προσβάσιμα στον καθένα, πλην όμως οι εκπαιδευόμενοι, που έχουν εγγραφεί στην FTA, θα έχουν το πλεονέκτημα της καθοδήγησης και εποπτείας εκ μέρους επαγγελματικού Διδακτικού Προσωπικού, που θα προέρχεται από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Η FTA στοχεύει να προσφέρει στους επαγγελματίες της Πληροφορικής (IT), στους φοιτητές, στους Εκπαιδευτικούς και στους έχοντες την ευθύνη των αποφάσεων (decision makers), την δυνατότητα εγγραφής σε εγκεκριμμένες επαγγελματικές σειρές μαθημάτων, με αντικείμενο το Ελεύθερο Λογισμικό.

Ένας από τους στόχους της FTA είναι να χτίσει μία ισχυρή σχέση με την Κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού και να μετατρέψει τα εκπαιδευτικά υλικά της FTA σε σημαντικό σημείο αναφοράς. Η FTA προσπαθεί να εκπαιδεύσει και να προωθήσει την υιοθέτηση των Ελεύθερων Τεχνολογιών, χωρίς όμως να παραμελεί την κεντρική επιδίωξη της Κοινότητας του Ελεύθερου Λογισμικού, που είναι η ελευθερία και η κοινωνική μεταλλαγή.

Ο Κωνσταντίνος Μουσαφείρης, Ειδικός Γραμματέας του GREEKLUG, δήλωσε:

"Είμαι χαρούμενος αλλά και υπερήφανος που βρίσκομαι σε θέση να ανακοινώσω την νέα συνεργασία του Συλλόγου μας με ένα Ευρωπαίκό Ίδρυμα κύρους, την Ακαδημία Ελέυθερης Τεχνολογίας (Free Technology Academy, FTA). Αυτή η συνεργασία θα ενταχθεί αρμονικά στα πλαίσια ενός Διεθνούς Δικτύου Συνεργατών, όπου όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν ως κίνητρα τις ίδιες αρχές: το πάθος για το Ελεύθερο Λογισμικό και για την ανεμπόδιστη πρόσβαση στη γνώση, την επιθυμία να ενθαρρύνουμε την περαιτέρω διάδοση της χρήσης των Ανοικτών Προτύπων και την αποφασιστικότητα να προσφέρουμε εξαιρετική ποιότητα εκπαιδευτικών σειρών μαθημάτων, με αντικείμενο το Ελέυθερο Λογισμικό, στοχεύοντας να πιέσουμε για την εισαγωγή αυτών των αρχών στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Θα είναι κεντρική μας προτεραιότητα να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την υιοθέτηση του Ελεύθερου Λογισμικού, τόσο στον Δημόσιο Τομέα, όσο και στον ιδιωτικό εταιρικό κόσμο. Σκοπεύουμε να αυξήσουμε το επίπεδο συνειδητοποίησης και να συνεισφέρουμε στη δημιουργία μίας απαραίτητης κρίσιμης μάζας για την χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού και των Ανοικτών Προτύπων. Αυτή η νέα συνεργασία μας προσφέρει όχι μόνον την τεχνογνωσία, αλλά και τα κατάλληλη πλατφόρμα, ώστε να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε, προς το Ελληνικό κοινό, εκπληκτικές δυνατότητες για την μελέτη όλων των πτυχών της Ελεύθερης Τεχνολογίας, από το πλέον βασικό, μέχρι και το πιο προχωρημένο επίπεδο τεχνικής γνώσης."

Ο Wouter Tebbens, Πρόεδρος του Free Knowledge Institute και Διευθυντής της FTA δήλωσε σχετικά με τη συνεργασία:

"Το όραμά μας είναι να αναπτύξουμε την Ακαδημία μαζί με αυτούς που είναι μπροστά στην εκπαίδευση και στη διάδοση της γνώσης για το Ελεύθερο Λογισμικό. Είναι επομένως μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε την Ένωση Ελλήνων Χρηστών & Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού να ενώνει τις δυνάμεις της με την FTA. Χρειαζόμαστε να το κάνουμε αυτό με ειδικευμένους και αφοσιωμένους ανθρώπους. Καλωσορίζουμε όλα τα μέλη του GreekLUG στην κοινότητα και τα μαθήματα της FTA."

Λεπτομέρειες της Συνεργασίας:

1) Συνεισφορά υπό μορφή μετάφρασης, στην Ελληνική γλώσσα, διάφορων βιβλίων της FTA, καθώς και άλλου εκπαιδευτικού υλικού.

2) Συνεισφορά που θα στοχεύει όχι μόνον στη βελτίωση του ήδη υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. μέσω της σύνταξης κριτικών απόψεων για τα βιβλία, κλπ), αλλά και στη δημιουργία νέου υλικού των σειρών μαθημάτων της FTA.

3) Συμμετέχοντας με τους εταίρους της FTA σε διάφορες δραστηριότητες που μπορούν να οργανωθούν από κοινού και με τον ειδικό στόχο της προώθησης του Ελεύθερου Λογισμικού και των Ανοικτών Προτύπων.

Οι εγγραφές για τις σειρές μαθημάτων του 2011 είναι πλέον ανοικτές, και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εγγραφούν στη διεύθυνση https://ftacademy.org/registration-form

Σχετικά με την Ακαδημία Ελεύθερης Τεχνολογίας (Free Technology Academy)

Η Ακαδημία Ελέυθερης Τεχνολογίας (FTA) ιδρύθηκε σαν μία σύμπραξη (Consortium), που αποτελείται από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Καταλωνίας (Open University of Catalonia, Ισπανία), το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ολλανδίας και το Πανεπιστήμιο του Agder (Νορβηγία), υπό την καθοδήγηση του Ινστιτούτου Ελεύθερης Γνώσης (Free Knowledge Institute, FKI)- με την υποστήριξη από το Πρόγραμμα "Διά Βίου Μάθησης" της Ευρωπαϊκής Ένωσης - και άρχισε ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αντικείμενο το Ελεύθερο Λογισμικό. Οι σειρές μαθημάτων διδάσκονται εξ' ολοκλήρου online, με υποστήριξη από διάφορες πλατφόρμες Ελεύθερου Λογισμικού Ασύγχρονης Εκπαίδευσης, σε ένα εικονικό campus που βασίζεται στο Campus Project interoperability framework.

Σύμφωνα με τις αρχές των Κινημάτων του Ελεύθερου Λογισμικού και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, όλα τα εκπαιδευτικά υλικά διατίθενται ελεύθερα διά μέσω του Διαδικτύου. Η χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού (γνωστή επίσης και ως Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα) επεκτείνεται ταχύτατα, τόσο σε κυβερνητικές δημόσιες υπηρεσίες, όσο και σε ιδιωτικούς οργανισμούς. Παρ'όλα ταύτα, ακόμη και τώρα, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός επαγγελματιών της Πληροφορικής (ICT), Εκπαιδευτικών και υπευθύνων για τις αποφάσεις (decision makers), διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία σε αυτά τα νέα πεδία. Η Ακαδημία Ελεύθερης Τεχνολογίας σκοπεύει να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας υψηλό επίπεδο μαθημάτων, που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα ευρύτερο Πρόγραμμα επιπέδου Master Degree, στις συνεργαζόμενες Πανεπιστημιακές Έδρες.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ftacademy.org
Για να έρθετε σε επαφή μαζί μας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Σχετικά με τα Πρότυπα: http://ftacademy.org/standards
Σχετικά με το Δίκτυο Εταίρων της FTA: http://ftacademy.org/about/associate-network
Το Πρόγραμμα Σπουδών FTA για το 2011: http://ftacademy.org/courses/programme/2011
Το FTA Community Portal: http://campus.ftacademy.org/community/

Σχετικά με την Ένωση Ελλήνων Χρηστών & Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

Η "Ένωση Ελλήνων Χρηστών & Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα" είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση / Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος, της οποίας ο σκοπός είναι η προώθηση του GNU/Linux και του ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα). Ο κύριος στόχους της είναι η διάδοση της γνώσης σχετικά με την ελευθερία στο χώρο του λογισμικού και την επιλογή που ο καθένας θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει, όταν χρησιμοποιεί υπολογιστές.

Από το 2009, αποτελεί επίσημα Συνεργαζόμενη Οργάνωση με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού Europe (FSFE) και, από τον Οκτώβριο του 2010, ο GreekLUG είναι ο Master Affiliate για το Linux Professional Institute (LPI) στην Ελλάδα.

Αυτή η νέα συνεργασία με την Ακαδημία Ελεύθερης Τεχνολογίας (Free Technology Academy), έρχεται να αποτελέσει την 3η μεγάλη διεθνή συνεργασία του Συλλόγου μας, προς ενίσχυση της Ελληνικής παρουσίας στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κινήματος Ελεύθερου Λογισμικού. Ενισχύει όμως και τις δυνατότητες τόσο των μελών μας, όσο και του ευρύτερου Ελληνικού κοινού, να αποκτήσουν εύκολη πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους υψηλής ποιότητας, με αντικείμενο το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοικτά Πρότυπα.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.greeklug.gr
LPI Master Affiliate Greece: http://www.lpi.org.gr
Για να έρθετε σε επαφή μαζί μας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.