Δελτίο τύπου για την Υποστήριξη του ΚΕ.Π.ΚΑ. (Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών)

Ο GreekLUG στα πλαίσια της προώθησης του ΕΛ/ΛΑΚ σε φορείς, ανέλαβε την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του ΚΕ.Π.ΚΑ. (Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών).

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. (Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών) είναι μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, πανελλαδική Ένωση Καταναλωτών, η οποία αγωνίζεται για την προστασία των δικαιωμάτων των Καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Ο GreekLUG είναι μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, πανελλαδική Ένωση Χρηστών Ελεύθερου Λογισμικού, με στόχο την προώθηση και διάδοση του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα στην Ελληνική κοινωνία και όλους τους τομείς της.

Υποστήριξη του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Ο Σύλλογός μας, θέλοντας να στηρίξει το σημαντικό έργο του ΚΕ.Π.ΚΑ. προχώρησε στην αναβάθμιση της ιστοσελίδας του (kepka.org), η οποία στηρίζεται στην δημοφιλή πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου Joomla CMS. Στα πλαίσια των εργασιών έγινε μεταφορά της παλαιάς ιστοσελίδας σε νεότερη έκδοση, τροποποίηση των ρυθμίσεων/στοιχείων ώστε αυτά να είναι συμβατά με τις νεότερες προδιαγραφές και αλλαγές στον κώδικα ώστε η σελίδα να αποκτήσει σύγχρονη δυναμική εμφάνιση.