Δελτίο τύπου για την Δωρεά προς το Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας

O GreekLUG, προχώρησε στην δωρεά τεσσάρων (4) Η/Υ παλαιότερης τεχνολογίας και υλικού, για τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας Θεσσαλονίκης.

Δωρεά προς το Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας

Η δωρεά πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της κοινωνικής δράσης του Συλλόγου και της προώθησης του ΕΛ/ΛΑΚ στην Εκπαίδευση.

Ο GreekLUG προχώρησε στην ανανέωση των μηχανημάτων, στα οποία εγκαταστάθηκε λειτουργικό σύστημα GNU/Linux, εφαρμογές Ελεύθερου Λογισμικού και εκπαιδευτικό λογισμικό.

Ομάδα μελών του Συλλόγου παρέδωσε τους Η/Υ και υλικό στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας στο τέλος Νοεμβρίου 2018.