Ανακοίνωση 30/03/2019 - 3η Συνάντηση Opensource Hardware

Η σειρά συναντήσεων για το Opensource Hardware συνεχίζεται με την 3η συνάντηση των ομάδων εργασίας, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί αντίστοιχα:

(Α)Ομάδα 3D Εκτύπωσης
Σάββατο 06/04/2019, 18:30,
θα παρουσιαστούν πρόσθετα θέματα σχεδίασης, τα βήματα εκτύπωσης 3D αντικειμένων, θα συζητηθεί η συνεισφορά και θα προχωρήσει το 2ο στάδιο του ομαδικού project (αυτοκίνητο ρομπότ)

(Β)Ομάδα Raspberry Pi
Σάββατο 20/04/2019, 18:30,
θα αναλυθούν επόμενα επίπεδα κώδικα Python και οι συμμετέχοντες θα γράψουν δικό τους κώδικα για τον χειρισμό αισθητήρων μέσω των GPIO, θα συζητηθεί η συνεισφορά και θα προχωρήσει το 2ο στάδιο του ομαδικού project (έξυπνος καθρέφτης)

Για την συμμετοχή στις ομάδες εργασίας και τον καλύτερο συντονισμό των ομάδων μπορείτε να δηλώσετε τα στοιχεία σας μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
https://www.greeklug.gr/fosh2019/fosh.html
Στην εγγραφή μπορείτε να επιλέξετε την συμμετοχή σας σε μία ή και στις δύο ομάδες εργασίας (3D Printing/Raspberry Pi).

* Στο εργαστήριο υπάρχουν διαθέσιμοι υπολογιστές αλλά μπορείτε να φέρετε το δικό σας φορητό υπολογιστή.

3η Συνάντηση Opensource Hardware