Ανακοίνωση 27/02/2020 - Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2020

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής στην Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2020.

Οι εγγραφές ξεπέρασαν τις διαθέσιμες θέσεις με αποτέλεσμα να είναι σημαντικά περισσότερες από τις θέσεις εργασίας του εργαστηρίου.
Με βάση το παραπάνω προχωρήσαμε σε δημιουργία ενός δεύτερου τμήματος τις ώρες 18:30-20:30, ώστε να καλύψουμε το δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.

Σύμφωνα με την σειρά προτεραιότητας και την διαδικασία επιβεβαίωσης που ολοκληρώθηκε σήμερα, έχει αναρτηθεί σχετική λίστα των συμμετεχόντων στην σελίδα της ανακοίνωσης των μαθημάτων "Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2020".
Οι τελικοί συμμετέχοντες έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικά.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Ανακοίνωση