Ανακοίνωση - Αποθετήριο repo.greeklug.gr

Ο GreekLUG, ανακοινώνει το νέο αποθετήριο του Συλλόγου στην διεύθυνση [repo.greeklug.gr].
Στο αποθετήριο θα συγκεντρώνεται υλικό από μαθήματα, παρουσιάσεις, σεμινάρια, δράσεις και project του Συλλόγου, αλλά και iso διανομών, λογισμικό ή άλλα πακέτα ΕΛ/ΛΑΚ.

Πρόσθετα, στα πλαίσια της προώθησης του ΕΛ/ΛΑΚ στο ευρύτερο Ελληνικό κοινό, ο GreekLUG προχώρησε σε ενεργοποίηση δύο επίσημων Mirror για τις διανομές Arch Linux (Arch Linux Mirror στο repo.greeklug.gr) και Salix OS (Salix OS Mirror στο repo.greeklug.gr).

Ανακοίνωση - Αποθετήριο repo.greeklug.gr