Ανακοίνωση - Δημόσια Διαβούλευση για το Σημείο Τερματισμού Δικτύου (ΣΤΔ)

Ο GreekLUG ανακοινώνει την κατάθεση απαντήσεων επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σημείο Τερματισμού Δικτύου (ΣΤΔ) που διοργανώνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Το σημείο τερματισμού του δικτύου (ΣΤΔ), αφορά το όριο μεταξύ του δημόσιου δικτύου από την πλευρά των παρόχων και του ιδιωτικού δικτύου των χρηστών. Το θέμα ορισμού του επηρεάζει άμεσα την ελευθερία επιλογής δρομολογητή (router) και συνεπαγωγικά, ζητήματα όπως, η ιδιωτικότητα και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, η λειτουργία του δικτύου και οι ψηφιακές ελευθερίες των χρηστών.

Ανακοίνωση - Δημόσια Διαβούλευση για το Σημείο Τερματισμού Δικτύου (ΣΤΔ)

Ο GreekLUG, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανοικτού Διαδικτύου 2015/2120 της Ε.Ε. και την αρχή της Oυδετερότητας Δικτύου (Net Neutrality), υπό το πρίσμα της προώθησης της ελευθερίας των χρηστών και των ανοικτών προτύπων, κατέθεσε απαντήσεις, που περιλαμβάνουν την ελευθερία επιλογής, την ιδιωτικότητα και προστασία δεδομένων, τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την τεχνολογική πρόοδο, οικονομικές και περιβαλλοντολογικές συνέπειες και τη συμβατότητα, μέσω των οποίων διασφαλίζονται οι ελευθερίες των τελικών χρηστών, αλλά και η ορθή λειτουργία του διαδικτύου μέσω χρήσης σαφώς ορισμένων διεπαφών/προδιαγραφών.

Οι απαντήσεις περιλαμβάνουν ακόμα, θέματα σχετικά με την ασφάλεια του δικτύου, τη διαχείριση του τοπικού δικτύου και την απλούστευση των λειτουργιών του δημόσιου δικτύου. Στηρίζονται στη δράση "Ελευθερία δρομολογητή (router)" του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE), συνεργάτη του GreekLUG.

Πληροφορίες:
eett.gr | Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον καθορισμό του Σημείου Τερματισμού Δικτύου (ΣΤΔ)
Δράση "Ελευθερία δρομολογητή (router)" του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE)