Ανακοίνωση - FOSSCOMM 2021

Ο GreekLUG, ανακοινώνει την συμμετοχή του στο συνέδριο FOSSCOMM 2021, το οποίο θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2021.

Για το FOSSCOMM (Free and Open Source Software Communities Meeting):
Πρόκειται για ένα ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα. Απευθύνεται σε προγραμματιστές, φοιτητές και γενικά σε όποιους ενδιαφέρονται για το ελεύθερο λογισμικό ανεξαρτήτως του γνωστικού τους υποβάθρου. Σε αυτό συμμετέχουν κοινότητες ανοικτού λογισμικού, ομάδες προγραμματιστών και συντελεστών έργων. Το περιεχόμενο είναι ευρέως ενδιαφέροντος, από τεχνικά ζητήματα και workshops, μέχρι μεταφράσεις, νομικά θέματα, θέματα πολιτικής σχετικά με το ελεύθερο/ανοικτό λογισμικό κ.α.

FOSSCOMM 2021

Ο GreekLUG θα συμμετέχει με τρεις συνεδρίες:

Παρουσίαση: GreekLUG, Έργα ΕΛ/ΛΑΚ και τρόποι συνεισφοράς
Παρουσίαση του GreekLUG, έργων ΕΛ/ΛΑΚ και τρόπων συνεισφοράς στην κοινότητα
Room 1, Σάββατο 13/11/2021 17:00-17:30
https://pretalx.2021.fosscomm.gr/fosscomm-2021/talk/QJGCAU/

Workshop: Εγκατάσταση Ubuntu Server και ρύθμιση Virtualmin Panel
Εγκατάσταση ενός Ubuntu 20.04 Server, εγκατάσταση του ανοικτού κώδικα panel Virtualmin και ρύθμιση ενός vhost για φιλοξενία του web project μας
Room 3, Σάββατο 13/11/2021 15:30-17:00
https://pretalx.2021.fosscomm.gr/fosscomm-2021/talk/MUHULJ/

Παρουσίαση: Πιστοποιήσεις LPI
Παρουσίαση διαθέσιμων πιστοποιήσεων του LPI, τρόποι προετοιμασίας και εξέτασης
Room 1, Κυριακή 14/11/2021 17:30-18:00
https://pretalx.2021.fosscomm.gr/fosscomm-2021/talk/8DCC87/
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ελεύθερη για όλους.

Πρόγραμμα: https://pretalx.2021.fosscomm.gr/fosscomm-2021/schedule/
Live-streaming: https://2021.fosscomm.gr/live-streaming/