Παρουσίαση Εισαγωγή στις αριθμητικές μεθόδους με την BLAS - 26/11/2023

Ο GreekLUG σας προσκαλεί την Κυριακή 26/11/2023 στις 11:30 στην διαδικτυακή παρουσίαση "Εισαγωγή στις αριθμητικές μεθόδους με την BLAS".

Αριθμητικές βιβλιοθήκες, όπως η BLAS, χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπως μηχανική μάθηση και επίλυση στατικών και δυναμικών προβλημάτων. Ο τυπικός χρήστης αλληλεπιδρά με τις αριθμητικές βιβλιοθήκες μόνο μέσα από εφαρμογές όπως το MATLAB. Η άμεση χρήση αριθμητικών βιβλιοθηκών όμως, είναι απαραίτητη στη σύνθεση προγραμμάτων που χρειάζεται να εκτελέσουν τυπικές μαθηματικές πράξεις.

Η παρουσίαση αυτή θα περιγράψει πώς μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει αριθμητικές βιβλιοθήκες στο πρόγραμμά του, χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα τη BLAS (https://www.netlib.org/blas/). Συγκεκριμένα θα δείξουμε πώς μπορεί κάποιος να:
- χτίσει τις βιβλιοθήκες από τον πηγαίο κώδικά τους,
- να καλέσει συναρτήσεις που οι βιβλιοθήκες αυτές υλοποιούν με τη χρήση του application binary interface (ABI) σε προγράμματα C, και
- να προετοιμάσει με αποδοτικό τρόπο τα δεδομένα στη μορφή που απαιτείται από το ABI των βιβλιοθηκών.

Προγράμματα γραμμένα σε C θα χρησιμοποιηθούν για να εξηγηθεί η λειτουργία των βιβλιοθηκών. Τα παραδείγματα θα αναρτηθούν στο αποθετήριο GitLab του GreekLUG. [https://gitlab.com/greeklug].

Παρουσίαση Εισαγωγή στις αριθμητικές μεθόδους με την BLAS - 26/11/2023

Διαδικτυακή Παρουσίαση:

Μπορείτε να συμμετέχετε στην παρουσίαση από την πλατφόρμα BBB του GreekLUG:
Παρουσιάσεις | BBB
* Δεν απαιτείται εγγραφή