Παρουσίαση Διαχείριση περιβάλλοντος λογισμικού - 17/03/2024

Ο GreekLUG σας προσκαλεί την Κυριακή 17/03/2024 στις 11:30 στη διαδικτυακή παρουσίαση "Διαχείριση περιβάλλοντος λογισμικού".

Πολύ συχνά μετά την πρώτη επαφή με μια γλώσσα προγραμματισμού, όπως η Python, ή ένα εργαλείο λογισμικού, όπως το R, οι χρήστες διαπιστώνουν ότι οι εργασίες που θέλουν να διεκπεραιώσουν απαιτούν την εγκατάσταση πολλαπλών εφαρμογών και πακέτων λογισμικού. Οι διανομές GNU/Linux παρέχουν από προκαθορισμένα υποστήριξη για αυτά, αλλά πολύ συχνά οι προσφερόμενες εκδόσεις είναι παλιές ενώ λιγότερο δημοφιλή πακέτα λείπουν, καθώς οι διαχειριστές προσπαθούν να μειώσουν το μέγεθος για τη διανομή. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί συστήματα διανομής που ειδικεύονται σε διάφορες κατηγορίες λογισμικού.

Συστήματα, όπως η Conda, διανέμουν εφαρμογές γενικού τύπου, ενώ συστήματα, όπως το PyPI (Python), Packrat (R), και Pkg (Julia) ειδικεύονται σε ένα μόνο σύστημα λογισμικού. Όλα τα συστήματα διαχείρισης λογισμικού όμως, παρέχουν ένα ομοιόμορφο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει:
- τη δυνατότητα να δημιουργούν και να αναπαράγουν περιβάλλοντα λογισμικού,
- απομόνωση πακέτων ενός περιβάλλοντος από πακέτα του λειτουργικού και άλλων περιβαλλόντων για αποφυγή συγκρούσεων,
- και εύκολη προσπέλαση πολλαπλών πηγών πακέτων.

Στην παρουσίαση θα καλυφθούν βασικές αρχές των προγραμμάτων διαχείρισης λογισμικού εμβαθύνοντας στα συστήματα για την Python. Συγκεκριμένα θα δούμε:
- τη δημιουργία περιβαλλόντων και την εγκατάσταση πακέτων με Conda και PyPI,
- και πώς κάποιος αναπαράγει εύκολα ένα περιβάλλον που έχει στον προσωπικό του υπολογιστή, σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα.

Η παρουσίαση προϋποθέτει βασική γνώση της γραμμής εντολών σε περιβάλλον Linux. Καλό θα ήταν να έχετε πρόσβαση σε ένα μηχάνημα όπου θα δημιουργήσετε περιβάλλοντα λογισμικού.

Αν χρειάζεστε βοήθεια για την εγκατάσταση οποιουδήποτε πακέτου, θα χαρούμε να βοηθήσουμε μετά την παρουσίαση των διαθέσιμων συστημάτων και των δυνατοτήτων τους.

Παρουσίαση Διαχείριση περιβάλλοντος λογισμικού - 17/03/2024

Διαδικτυακή Παρουσίαση:

Μπορείτε να συμμετέχετε στην παρουσίαση από την πλατφόρμα BBB του GreekLUG:
Παρουσιάσεις | BBB
* Δεν απαιτείται εγγραφή