Αίτηση για να σταματήσουν οι

πατέντες λογισμικού στην Ευρώπη

stopsoftwarepatents.eu petition banner
[Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα της αίτησης]


Η αίτηση έχει ως στόχο να ενοποιήσει τις φωνές των ενδιαφερομένων Ευρωπαίων, ενώσεων και εταιρειών,
και να καλέσει τους πολιτικούς της Ευρώπης να σταματήσουν τις πατέντες για το λογισμικό με νομοθετικές διευκρινίσεις.

Το σύστημα πατεντών χρησιμοποιείται καταχρηστικά για τον περιορισμό του ανταγωνισμού για το οικονομικό όφελος των λίγων, αλλά αποτυγχάνει να προωθήσει την καινοτομία. Το περιβάλλον της αγοράς λογισμικού λειτουργεί καλύτερα όταν δεν υπάρχουν καθόλου πατέντες για το λογισμικό. Ο υγιής ανταγωνισμός αναγκάζει τους φορείς της αγοράς να καινοτομούν.

Οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων εξακολουθούν να δέχονται, σε πολλές περιπτώσεις, την ισχύ των πατεντών λογισμικού που χορηγούνται από τα εθνικά γραφεία πατεντών και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), που υπερβαίνει το δημοκρατικό έλεγχο. Όχι μόνο συνεχίζουν να τις χορηγούν, αλλα ασκούν και πίεση υπέρ αυτών. Παρά την παρούσα έντονη κρίση του συστήματος πατεντών, είναι ανίκανα να μεταρρυθμίσουν και θέτουν σε κίνδυνο πάρα πολλές Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με την ήπια πολιτική χορήγησής τους.

Το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φάνηκε να υποστηρίζει περισσότερο τα συμφέροντα των μεγάλων διεθνών ομίλων παρά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από την Ευρώπη - οι οποίες είναι σημαντική κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής καινοτομίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε τελικά την οδηγία για τις πατέντες λογισμικού, αλλά δεν έχει δικαίωμα να λάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες.