Δημόσια Παρέμβαση στην πρόταση Νόμου δημιουργίας του ΕΘΕΕΠ

Προς:

 • Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας
 • Βουλή των Ελλήνων
 • Γραφείο Πρωθυπουργού
 • Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
 • Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Βουλευτές και υποψήφιους βουλευτές όλων των κομμάτων
 • Κεντρικά και περιφερειακά όργανα όλων των πολιτικών κομμάτων
 • Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
 • Εταιρεία Ελεύθερου λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα

Κοιν:

 • κκ. Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών
 • κκ. Νομάρχες
 • κκ. ∆ημάρχους
 • τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ
 • τμήματα Πληροφορικής ΤΕΙ

Αγαπητοί κύριοι,

Πριν από λίγες ημέρες η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Τμημάτων Πληροφορικής Ελληνικών Α.Ε.Ι. Κατέθεσε στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πρόταση σχεδίου νόμου για την ίδρυση Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών & Πληροφορικής.
Στο προοίμιο της εισηγητικής έκθεσης αναφέρεται κατά λέξη: "Η δημιουργία ενός Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής(ΕΘΕΕΠ) είναι θέμα ζωτικής εθνικής σημασίας. Μπορεί να αποτελέσει ένα κεντρικό πόλο για την επεξεργασία και τη δυναμική εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για την ανάπτυξη της χώρας και της πληροφορικής. Η ανάπτυξη της πληροφορικής δεν µπορεί να γίνει χωρίς τη συµµετοχή και τη θεσµική εκπροσώπηση των πληροφορικών στη λήψη των αποφάσεων, όπως συµβαίνει σήµερα, διότι στις σηµερινές συνθήκες της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της παγκοσµιοποίησης τον πρώτο λόγο σε θέµατα πληροφορικής πρέπει να έχουν οι ειδικοί."

Επίσης εν συνεχεία στην αναφορά για τη συµµετοχή στο ΕΘΕΕΠ αναφέρεται: "Τα µέλη του πρέπει να είναι οι τεχνικοί επιστήµονες και τεχνολόγοι της πληροφορικής, δηλαδή οι πτυχιούχοι τµηµάτων Πληροφορικής ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και οι µόνιµοι καθηγητές των τµηµάτων αυτών σε αντικείµενα πληροφορικής. Τα τµήµατα αυτά είναι όσα έχουν ενταχθεί, σύµφωνα µε το προσοντολόγιο του ∆ηµοσίου (Π∆ 347/2003, ΦΕΚ Α'315/31.12.2003, όπως ισχύει), στους κλάδους ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορικής.

Η Ένωση Ελλήνων Χρηστών & Φίλων Ελεύθερου Λογισµικού / Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα (GREEK.L.U.G. Greek Linux User Group), Πανελλήνια Μη Κυβερνητική Οργάνωση / Μη Κερδοσκοπικό Σώµατείο, που έχει ως στόχο την προώθηση του Ελεύθερου Λογισµικού γενικότερα, αντιτίθεται στην βιαστική σύσταση ενός Επιµελητηρίου Πληροφορικής χωρίς να έχει προηγηθεί κοινωνικός διάλογος και διαβούλευση µε όλους τους άµεσα ενδιαφερόµενους είτε αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες είτε εταιρείες είτε φορείς που έχουν αντικείµενο σχετικό µε την Πληροφορική.

Διαφωνούµε µε την επίκληση στην αυθεντία "των ειδικών" όπως αυτή αναφέρεται στο προοίµιο της πρότασης και ειδικότερα µε την ταύτισή τους µε τους πτυχιούχους τµηµάτων Πληροφορικής ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και τους µόνιµους καθηγητές τους. Στην αγορά αυτή τη στιγµή υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελµατίες που έχουν ως αντικείµενό τους την Πληροφορική και την παραγωγή λογισµικού οι οποίοι δεν έχουν αντίστοιχο πτυχίο, παρ' όλα αυτά όµως γνωρίζουν άρτια το αντίκειµενο ενασχόλησής τους.

Προγραµµατιστές, Διαχειριστές Συστηµάτων & Βάσεων Δεδοµένων, Διαχειριστές & Προγραµµατιστές Ιστοτόπων, είναι οι συνηθέστερες κατηγορίες επαγγελµάτων, οι οποίες αυτή τη στιγµή εξασφαλίζουν σε αρκετούς ανθρώπους ακόµα και τα απαραίτητα προς το ζην.

Ως εκ τούτου είµαστε αντίθετοι σε κάθε είδους προσπάθειας οριοθέτησης µιας επιστήµης που απο την αρχή ήταν ελεύθερη και πιστεύουµε οτι πρέπει να συνεχίσει να είναι. Δε θα αναφέρουµε την άποψη κάποιων ανθρώπων που θεωρούν τον προγραµµατισµό ως Τέχνη (αν και αυτό µπορεί να τεκµηριωθεί επαρκώς µε το έργο του Donald Ervin Knuth, φηµισµένου καθηγητή στο Πανεπιστήµιο Stanford των Η.Π.Α., The Art of Computer Programming) απλά θα σας ενηµερώσουµε οτι µεγάλος αριθµός των ανθρώπων που ασχολούνται µε το Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα και ακολουθούν το πρωτοποριακό και συµµετοχικό µοντέλο ανάπτυξής του, δεν σπούδασαν ποτέ την Πληροφορική.

Ο δηµιουργός του GNU Project και ιδρυτής του Free Software Foundation, Richard Stallman, κατέχει τίτλο magna cum laude στο Πανεπιστήµιο Harvard µε BA στη Φυσική από το 1974. Αλλά ακόµα και πέρα από το ΕΛ/ΛΑΚ, ακόµα και στο λεγόµενο ιδιόκτητο λογισµικό, ούτε ο Bill Gates, ιδρυτής της Microsoft Corp., που δηµιούργησε το λειτουργικό σύστηµα των Windows, αλλά ούτε και ο Steve Jobs, ιδρυτής της Apple Inc. κατέχει κάποιο σχετικό τίτλο Πληροφορικής.

Μάλλον, δε θα είχαν θέση οι τρεις παραπάνω άνθρωποι στο ΕΘΕΕΠ, έτσι όπως αυτό προτάθηκε από την ΕΠΕ καθώς δε θα είχαν τίποτα να προσφέρουν!

Ο λόγος για τον οποίο στέλνουµε αυτή την επιστολή δεν είναι να αντιτάξουµε στείρα άρνηση στην πρόταση της όµορης Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας, αλλά για να ξεκινήσουµε διάλογο για το ποιος µπορεί να έχει θέση σε ένα µελλοντικό Επιµελητήριο. Πιστεύουµε οτι είναι άδικος ο αποκλεισµός όσων ελεύθερα έχουν επιλέξει να ασχολούνται µε την Πληροφορική, όχι ως επιστήµη, αλλά ως βιοποριστική ενασχόληση και (γιατί όχι;) ως τέχνη.

Δεν διεκδικούµε το δικαίωµα της δηµοσίευσης στα επιστηµονικά περιοδικά του κλάδου, ούτε µας αρέσει η σηµερινή κατάσταση, στην οποία οι απόφοιτοι των Τµηµάτων Πληροφορικής δεν έχουν εξασφαλισµένα εργασιακά δικαιώµατα, αλλά από την άλλη δε γίνεται να αποκλείεται µεγάλο τµήµα σοβαρών επαγγελµατιών από την έννοια του "Πληροφορικού".

Θέλουµε κλείνοντας να συµπληρώσουµε σε όλα τα παραπάνω το ελλειπές πανεπιστηµιακό πλαίσιο µέσα στο οποίο οι σηµερινοί φοιτητές Τµηµάτων Πληροφορικής καλούνται να προσαρµοστούν και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Υπό αυτές τις συνθήκες µήπως θα έπρεπε να συζητάµε πρώτα για τη διόρθωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και µετά να εξετάσουµε το ενδεχόµενο εθνικού επιµελητηρίου;

Γι' αυτό το λόγο επιθυµούµε, πριν την εξέταση του σχεδίου νόµου από τη Βουλή των Ελλήνων, να γίνει δηµόσια διαβούλευση µέσω της ψηφιακής πλατφόρµας OpenGov της Ελληνικής Κυβέρνησης, ουτως ώστε να ακουστούν όλες οι απόψεις πάνω στο θέµα. Ήδη στη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισµικού / Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα, "Open Source", η οποία φιλοξενείται στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, υπήρξαν σχετικά µε το θέµα του επιµελητηρίου - και πριν την κατάθεση της πρότασης από την ΕΠΕ - ενδιαφέρουσες απόψεις.

Πιστεύοντας και ελπίζοντας στην εξαγγελία του πρωθυπουργού της Ελλάδος, Γ. Παπανδρέου, στο ICT Forum στις 04/11/2009, οτι τρίτος πυλώνας της ψηφιακής στρατηγικής είναι "η ολοκληρωµένη µηχανογράφηση και ψηφιοποίηση στον δηµόσιο τοµέα και την εισαγωγή και ανοιχτού λογισµικού στη Δηµόσια Διοίκηση και την εκπαίδευση", σας ζητούµε να µην περιορίσετε την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής "στους ειδικούς" και τις "αυθεντίες".

Με τιµή
Ένωση Χρηστών & Φίλων Ελεύθερου Λογισµικού / Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα (GREEKLUG).