Έναρξη Επίσημης Συνεργασίας με το FSFE

Η Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα έχει την τιμή να ανακοινώσει, την έναρξη της επίσημης συνεργασίας με το

fsfe

Free Software Foundation Europe (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού).