Μετάφραση GNU/Health

Έκδοση #: 1.4.3
Ημερομηνία Έκδοσης #: 01/03/2012
Άδεια #: GNU General Public License

Περιγραφή:

Μετάφραση του ελεύθερου πληροφοριακού συστήματος GNU/Health, διαχείρισης Υγείας και Νοσοκομείου (Health & Hospital Informational System), με δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς.
Είναι επίσημα εντεταγμένο στο έργο GNU ενώ έχει υιοθετηθεί από το Πανεπιστήμιο του ΟΗΕ.
Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα δημόσιας υγείας, στατιστικής, συνηθειών ζωής, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και προληπτική ιατρική.

Επικεφαλής έργου:

Μουσαφείρης Κωνσταντίνος

Συμμετέχοντες έργου:

Μουσαφείρης Κωνσταντίνος | Κύρια Μετάφραση
Ζήσης Μιχάλης | Δημιουργία πακέτου & υποστηρικτικών κειμένων

Σχετικά Αρχεία:

Μεταφορτώστε το έγγραφο greeklug-gnu_health-v1.4.3.tar.gz [87,5 KB]