Μετάφραση Deluge [1.3.x] (04/2016-12/2016)

Έκδοση #: 1.3.x
Ημερομηνία Έκδοσης #: 12/12/2016

Περιγραφή:

Η εφαρμογή Deluge (https://deluge-torrent.org) είναι ένας δωρεάν και ανοιχτού κώδικα πελάτης BitTorrent πολλαπλών πλατφορμών, γραμμένος σε γλώσσα Python.
Η Ομάδα μετάφρασης του GreekLUG συμμετείχε στην προσπάθεια μετάφρασης της εφαρμογής Deluge, της ενότητας της έκδοσης 1.3.x, η οποία έλαβε μέρος στην πλατφόρμα Launchpad, την περίοδο 23/04/2016 έως 12/12/2016, με στόχο μετάφρασης 58 στοιχείων, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν και τα 58.

Επικεφαλής έργου:

Μελίδης Γιώργος

Συμμετέχοντες έργου:

Αργυρίου Σωκράτης | Μετάφραση
Τρομβούκης Κλέαρχος | Μετάφραση