Μετάφραση PDF Split and Merge [3.x] (04/2016-12/2016)

Έκδοση #: 3.x
Ημερομηνία Έκδοσης #: 10/12/2016

Περιγραφή:

Η εφαρμογή PDF Split and Merge ή PDFsam Basic (https://pdfsam.org) είναι μία δωρεάν και ανοιχτού κώδικα εφαρμογή για συγχώνευση, εξαγωγή σελίδων, περιστροφή και ανάμιξη εγγράφων PDF.
Η Ομάδα μετάφρασης του GreekLUG συμμετείχε στην προσπάθεια μετάφρασης της εφαρμογής PDF Split and Merge, της ενότητας της έκδοσης 3.x, η οποία έλαβε μέρος στην πλατφόρμα Launchpad, την περίοδο 23/04/2016 έως 10/12/2016, με στόχο μετάφρασης 238 στοιχείων, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν τα 223.

Επικεφαλής έργου:

Παπαγεωργίου Παντελής

Συμμετέχοντες έργου:

Ζήσης Μιχάλης | Μετάφραση
Μελίδης Γιώργος | Μετάφραση