Μετάφραση Clementine Music Player [1.4.x] (01/2021-04/2021)

Έκδοση #: 1.4.x
Ημερομηνία Έκδοσης #: 11/04/2021

Περιγραφή:

Η εφαρμογή Clementine Music Player (https://www.clementine-player.org) είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λογισμικό αναπαραγωγής ήχου.
Η Ομάδα μετάφρασης του GreekLUG συμμετείχε στην προσπάθεια μετάφρασης της εφαρμογής Clementine Music Player, της κυρίας ενότητας 1.4.x, η οποία έλαβε μέρος στην πλατφόρμα Transifex, την περίοδο 30/01/2021 έως 11/04/2021, με στόχο μετάφρασης 24 στοιχείων, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν και τα 24. Επίσης η ομάδα προχώρησε σε επιμέλεια και διορθώσεις μεταφράσεων.

Επικεφαλής έργου:

Σταματάρας Αλέξανδρος

Συμμετέχοντες έργου:

Αδαμτζίλογλου Σάββας | Μετάφραση
Τσακαλίδης Νίκος | Μετάφραση