Μετάφραση Clementine Music Player [1.4.x] (01/2021-ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

Έκδοση #: 1.4.x
Ημερομηνία Έκδοσης #: 31/01/2021

Περιγραφή:

Η εφαρμογή Clementine Music Player (https://www.clementine-player.org) είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λογισμικό αναπαραγωγής ήχου.
Η Ομάδα μετάφρασης του GreekLUG συμμετέχει στην προσπάθεια μετάφρασης της εφαρμογής Clementine Music Player, της κυρίας ενότητας 1.4.x, η οποία λαμβάνει μέρος στην πλατφόρμα Transifex, με εκκίνηση την 30/01/2021, με στόχο μετάφρασης 18 στοιχείων.

Επικεφαλής έργου:

Σταματάρας Αλέξανδρος

Συμμετέχοντες έργου:

Αδαμτζίλογλου Σάββας | Μετάφραση
Τσακαλίδης Νίκος | Μετάφραση