Μετάφραση Audacious [4.x] (01/2021-03/2021)

Έκδοση #: 4.x
Ημερομηνία Έκδοσης #: 14/03/2021

Περιγραφή:

Η εφαρμογή Audacious (https://audacious-media-player.org) είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λογισμικό αναπαραγωγής ήχου.
Η Ομάδα μετάφρασης του GreekLUG συμμετείχε στην προσπάθεια μετάφρασης της εφαρμογής Audacious, της κυρίας ενότητας 4.x, η οποία έλαβε μέρος στην πλατφόρμα Transifex, την περίοδο 30/01/2021 έως 14/03/2021, με στόχο μετάφρασης 30 στοιχείων, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν και τα 30.

Επικεφαλής έργου:

Τσακαλίδης Νίκος

Συμμετέχοντες έργου:

Ζήσης Μιχάλης | Μετάφραση
Σταματάρας Αλέξανδρος | Μετάφραση