Μετάφραση Audacious [4.x] (01/2021-ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

Έκδοση #: 4.x
Ημερομηνία Έκδοσης #: 31/01/2021

Περιγραφή:

Η εφαρμογή Audacious (https://audacious-media-player.org) είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λογισμικό αναπαραγωγής ήχου.
Η Ομάδα μετάφρασης του GreekLUG συμμετέχει στην προσπάθεια μετάφρασης της εφαρμογής Audacious, της κυρίας ενότητας 4.x, η οποία λαμβάνει μέρος στην πλατφόρμα Transifex, με εκκίνηση την 30/01/2021, με στόχο μετάφρασης 30 στοιχείων.

Επικεφαλής έργου:

Σταματάρας Αλέξανδρος

Συμμετέχοντες έργου:

Αδαμτζίλογλου Σάββας | Μετάφραση
Τσακαλίδης Νίκος | Μετάφραση