Μετάφραση OpenShot [2.x] (01/2021-04/2021)

Έκδοση #: 2.x
Ημερομηνία Έκδοσης #: 22/04/2021

Περιγραφή:

Η εφαρμογή OpenShot (https://www.openshot.org) είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λογισμικό επεξεργασίας βίντεο.
Η Ομάδα μετάφρασης του GreekLUG συμμετείχε στην προσπάθεια μετάφρασης της εφαρμογής OpenShot, της ενότητας 2.x, η οποία έλαβε μέρος στην πλατφόρμα Launchpad, την περίοδο 30/01/2021 έως 22/04/2021, με στόχο μετάφρασης 65 στοιχείων, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν τα 55.

Επικεφαλής έργου:

Ζήσης Μιχάλης

Συμμετέχοντες έργου:

Αργυρίου Σωκράτης | Μετάφραση
Ζήσης Κοσμάς | Μετάφραση