Μετάφραση OpenShot [2.x] (01/2021-ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

Έκδοση #: 2.x
Ημερομηνία Έκδοσης #: 31/01/2021

Περιγραφή:

Η εφαρμογή OpenShot (https://www.openshot.org) είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λογισμικό επεξεργασίας βίντεο.
Η Ομάδα μετάφρασης του GreekLUG συμμετέχει στην προσπάθεια μετάφρασης της εφαρμογής Homebank, της ενότητας 2.x, η οποία λαμβάνει μέρος στην πλατφόρμα Launchpad, με εκκίνηση την 30/01/2021, με στόχο μετάφρασης 65 στοιχείων.

Επικεφαλής έργου:

Ζήσης Μιχάλης

Συμμετέχοντες έργου:

Αργυρίου Σωκράτης | Μετάφραση
Ζήσης Κοσμάς | Μετάφραση