Μετάφραση FileZilla [3.x] (01/2021-ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

Έκδοση #: 3.x
Ημερομηνία Έκδοσης #: 31/01/2021

Περιγραφή:

Η εφαρμογή FileZilla (https://filezilla-project.org) είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λογισμικό FTP.
Η Ομάδα μετάφρασης του GreekLUG συμμετέχει στην προσπάθεια μετάφρασης της εφαρμογής FileZilla, της κυρίας ενότητας, η οποία λαμβάνει μέρος στην ιστοσελίδα του έργου Translating FileZilla 3, με εκκίνηση την 30/01/2021, με στόχο μετάφρασης 48 στοιχείων.

Επικεφαλής έργου:

Ζήσης Μιχάλης

Συμμετέχοντες έργου:

Αδαμτζίλογλου Σάββας | Μετάφραση