Μετάφραση Transmission [3.x] (01/2021-05/2021)

Έκδοση #: 3.x
Ημερομηνία Έκδοσης #: 16/05/2021

Περιγραφή:

Η εφαρμογή Transmission (https://transmissionbt.com) είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λογισμικό πελάτη BitTorrent.
Η Ομάδα μετάφρασης του GreekLUG συμμετείχε στην προσπάθεια μετάφρασης της εφαρμογής Transmission, της κυρίας ενότητας 3.x, η οποία έλαβε μέρος στην πλατφόρμα Transifex, την περίοδο 30/01/2021 έως 16/05/2021, με στόχο μετάφρασης 347 στοιχείων, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν και τα 347.

Επικεφαλής έργου:

Αδαμτζίλογλου Σάββας

Συμμετέχοντες έργου:

Ζήσης Μιχάλης | Μετάφραση
Σταματάρας Αλέξανδρος | Μετάφραση
Τσακαλίδης Νίκος | Μετάφραση