Μετάφραση Transmission [3.x] (01/2021-ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

Έκδοση #: 3.x
Ημερομηνία Έκδοσης #: 31/01/2021

Περιγραφή:

Η εφαρμογή Transmission (https://transmissionbt.com) είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λογισμικό πελάτη BitTorrent.
Η Ομάδα μετάφρασης του GreekLUG συμμετέχει στην προσπάθεια μετάφρασης της εφαρμογής Transmission, της κυρίας ενότητας 3.x, η οποία λαμβάνει μέρος στην πλατφόρμα Transifex, με εκκίνηση την 30/01/2021, με στόχο μετάφρασης 350 στοιχείων.

Επικεφαλής έργου:

Αδαμτζίλογλου Σάββας

Συμμετέχοντες έργου:

Ζήσης Μιχάλης | Μετάφραση
Σταματάρας Αλέξανδρος | Μετάφραση
Τσακαλίδης Νίκος | Μετάφραση