Μετάφραση BootRepair [trunk] (01/2021-04/2021)

Έκδοση #: trunk
Ημερομηνία Έκδοσης #: 11/04/2021

Περιγραφή:

Η εφαρμογή BootRepair (https://sourceforge.net/p/boot-repair/home) είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα εργαλείο για την επιδιόρθωση εκκίνησης των λειτουργικών συστήμαων.
Η Ομάδα μετάφρασης του GreekLUG συμμετείχε στην προσπάθεια μετάφρασης της εφαρμογής BootRepair, της κυρίας ενότητας trunk, η οποία έλαβε μέρος στην πλατφόρμα Launchpad, την περίοδο 30/01/2021 έως 11/04/2021, με στόχο μετάφρασης 8 στοιχείων, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν και τα 8.

Επικεφαλής έργου:

Τσακαλίδης Νίκος

Συμμετέχοντες έργου:

Αδαμτζίλογλου Σάββας | Μετάφραση