Μετάφραση NextCloud [22.x] (01/2021-07/2021)

Έκδοση #: 22.x
Ημερομηνία Έκδοσης #: 11/07/2021

Περιγραφή:

Η εφαρμογή NextCloud (https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk) είναι μία δωρεάν και ανοιχτού κώδικα σουίτα λογισμικού πελάτη-διακομιστή για τη δημιουργία και τη χρήση υπηρεσιών φιλοξενίας αρχείων.
Η Ομάδα μετάφρασης του GreekLUG συμμετείχε στην προσπάθεια μετάφρασης της εφαρμογής NextCloud, της κυρίας ενότητας, η οποία έλαβε μέρος στην πλατφόρμα NextCloud, την περίοδο 30/01/2021 έως 11/07/2021, με στόχο μετάφρασης 350 στοιχείων, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν και τα 350.

Επικεφαλής έργου:

Αδαμτζίλογλου Σάββας

Συμμετέχοντες έργου:

Ζήσης Μιχάλης | Μετάφραση
Σταματάρας Αλέξανδρος | Μετάφραση