Έξυπνος Καθρέφτης

Έκδοση #: 1.0
Ημερομηνία Έκδοσης #: 20/10/2019
Άδεια #: GNU General Public License

Περιγραφή:

Το έργο Έξυπνος Καθρέφτης σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατά την "Σειρά συναντήσεων με θέμα το Opensource Hardware", που διοργανώθηκε κατά το διάστημα Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2019. Στόχος του ήταν η κατασκευή ενός έξυπνου καθρέφτη, βασισμένου σε ανοικτού κώδικα υλικό.

Το πρότυπο του project σχεδιάστηκε ώστε να εμφανίζει πληροφορίες στους επισκέπτες του GNU/Linux Lab Θεσσαλονίκης.
Ως υλικό επιλέχθηκε ένας μικροϋπολογιστής, ο οποίος περιείχε τις απαιτούμενες δυνατότητες, όπως υποδοχή HDMI για σύνδεση με εξωτερική οθόνη αλλά και δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο μέσω σύνδεσης καλωδίου Ethernet.


Η υλοποίηση της έκδοσης 1.0 του Έξυπνου Καθρέφτη στηρίχθηκε σε:
περίβλημα, κατασκευασμένο από ξύλο, συναρμολογημένο με κόλλα και διάφορες βίδες,
τζάμι/διαφανής καθρέφτης,
έναν μικροϋπολογιστή Raspberry Pi 3 Model B με λειτουργικό σύστημα Raspbian,
μία οθόνη με υποδοχή HDMΙ,
τοπικό ενσύρματο δίκτυο με στατική IP και
το λογισμικό ανοικτού κώδικα MagicMirror, που στηρίζεται σε NodeJS.

Βήματα
Αποσυναρμολόγηση οθόνης και μέτρηση των καθαρών διαστάσεων του panel,
Σύνθεση του ξύλινου περιβλήματος με βάση τις παραπάνω διαστάσεις και πρόβλεψη για ύπαρξη περιθωρίου περιμετρικά του panel,
Προμήθεια τζαμιού/διαφανούς καθρέφτη με πρόβλεψη για ακριβή εφαρμογή στην εσωτερική επιφάνεια του ξύλινου περιβλήματος,
Σύνθεση του έξυπνου καθρέφτη με τοποθέτηση κατά σειρά των υλικών,
Τοποθέτηση του μικροϋπολογιστή Raspberry Pi στο πίσω μέρος της οθόνης και του ξύλινου περιβλήματος, κατόπιν πρόβλεψης για το μήκος των καλωδιών ρεύματος και HDMI,
Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος Raspbian και ρύθμιση του λογισμικού MagicMirror.

Σημειώσεις
Κατά την αποσυναρμολόγηση της οθόνης θα πρέπει να δοθεί μνεία στην καταγραφή των πλήκτρων/κουμπιών, καθώς η λειτουργία τους μπορεί να μην αναφέρεται στην πλακέτα ή υλικό του panel της οθόνης,
Λόγω περιορισμών του ελεύθερου χώρου στο πίσω μέρος του καθρέφτη, χρησιμοποιήθηκε μικρού μεγέθους καλώδιο HDMI, όπως επίσης έγινε δέσιμο καλωδίων για καλύτερη διαχείριση του χώρου,
Λόγω χρήσης παλαιότερης γενιάς οθόνης TFT, η οποία παρήγαγε θερμότητα σε σχέση με νεότερα μοντέλα οθονών, παρατηρήθηκε απαγωγή θερμοκρασίας προς την πλευρά του τζαμιού/διαφανούς καθρέφτη. Καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει θερμικό σοκ στο τζάμι/διαφανή καθρέπτη και συνεπαγωγικά θραύση του, προχωρήσαμε σε μετρήσεις μέσω ψηφιακού θερμομέτρου με βάση τις οποίες δημιουργήθηκαν τρύπες στο περίβλημα, που λειτουργούν ως αεραγωγοί για καλύτερη ψύξη.

Eπικεφαλής έργου:

Αδαμτζίλογλου Σάββας

Συμμετέχοντες έργου:

- Αργυρίου Σωκράτης | Σύνθεση υλικού
- Ζήσης Μιχάλης | Έρευνα, ανάπτυξη
- Ιωσηφίδης Στάθης | Έρευνα
- Κουντουράς Γεώργιος | Έρευνα
- Πέγιος Μιχάλης | Σύνθεση υλικού
- Υψηλός Αναστάσιος | Έρευνα
- Φραγκούδης Βασίλης | Σύνθεση υλικού