Τι είναι το GNU;

Το έργο GNU ξεκίνησε το 1984 για να αναπτύξει ένα πλήρες, παρόμοιο με το Unix, λειτουργικό σύστημα το οποίο είναι ελεύθερο λογισμικό: το λειτουργικό σύστημα GNU.

ΓΝΘ

Παρόμοια με τα Unix λειτουργικά συστήματα είναι φτιαγμένο από μία συλλογή βιβλιοθηκών, εφαρμογών και εργαλείων ανάπτυξης, συν έναν πυρήνα για να κατανέμει πόρους και να μιλά στο υλικό — Ο πυρήνας του GNU, Hurd, αναπτύσσεται ενεργά, αλλά βρίσκεται ακόμα σε κάποια απόσταση από το σημείο να είναι έτοιμος για καθημερινή χρήση, για αυτό το GNU συχνά χρησιμοποιείται με τον πυρήνα Linux.

Το όνομα “GNU” είναι ένα αναδρομικό ακρωνύμιο του “GNU's Not Unix!”. Προφέρεται γκνού, ως μία συλλαβή, χωρίς ήχο φωνήεντος ανάμεσα στο g και το n.

Ο συνδυασμός των GNU και Linux είναι το λειτουργικό σύστημα GNU/Linux, σήμερα χρησιμοποιούμενο από εκατομμύρια ανθρώπους.

Ορισμένες φορές αυτός ο συνδυασμός αναφέρεται λανθασμένα ως Linux. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές ή “διανομές” του GNU/Linux.

Συστήνουμε τις διανομές GNU/Linux οι οποίες είναι 100% ελεύθερο λογισμικό. Με άλλα λόγια, αυτές που σέβονται εντελώς την ελευθερία.

Μερικές από αυτές είναι οι:

gNewSense

gNewSense

Trisquel

Trisquel