Α' Κύκλος - 1ος Κύκλος Σεμιναρίων - 09/05-12/06/2014

Ο 1ος Κύκλος Σεμιναρίων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Α.Π.Θ. επικεντρώθηκε στις θεματικές ενότητες της Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΔ & ΤΑ) και των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (ΠΣΥ).

Τα σεμινάρια αφορούσαν στελέχη φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της Υγείας όλων των βαθμίδων, σε καθηγητές, φοιτητές, υπαλλήλους του Α.Π.Θ. και σε ελεύθερους επαγγελματίες του χώρου.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων ειδικοί επιστήμονες ανέπτυξαν θέματα σχετικά με την αξιοποίηση και εφαρμογή του ΕΛ/ΛΑΚ στις θεματικές περιοχές.

Πρόγραμμα:
  • 1ο Σεμινάριο - Παρασκευή 09/05/2014: Εισαγωγή (Σταμέλος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.)
  • 2ο Σεμινάριο - Πέμπτη 15/05/2014: Δικτυακή υποδομή Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, επίδειξη εγκατάστασης της διανομής FreeBSD (Σαββίδης Σόλων, Systems Administrator, Υπάλληλος Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Καβάλας)
  • 3ο Σεμινάριο - Πέμπτη 22/05/2014: Αρχιτεκτονική λογισμικού συστημάτων μιας έξυπνης πόλης (Κακαρόντζας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας και διδάκτορας του Τμήματός Πληροφορικής Α.Π.Θ.)
  • 4ο Σεμινάριο - Πέμπτη 29/05/2014: ΕΛ/ΛΑΚ στη Δημόσια Διοίκηση και χρήσεις, Σύστημα αξιολόγησης ικανοποίησης πολιτών LimeSurvey (Κουζώφ Στέφανος, Πληροφορικός, ErgoQ)
  • 5ο Σεμινάριο - Πέμπτη 05/06/2014: Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ στη Υγεία (Σταμέλος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.) - Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ υποστήριξης κλινικών αποφάσεων (Τζωαννόπουλος Κωνσταντίνος, Μηχανικός, AVΑNTSYS INFORMATICS)
  • 6ο Σεμινάριο - Πέμπτη 12/06/2014: ΕΛ/ΛΑΚ ΠΣΥ Διαχείρισης Ιατρικών Δεδομένων (Μουσαφείρης Κωνσταντίνος, Ιατρός, Πρόεδρος GreekLUG & Τσούκας Ευάγγελος, Νευρολόγος)
2o Σεμινάριο:

Εκδήλωση: 1ος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Α.Π.Θ

Στην πρώτη ενότητα του δεύτερου σεμιναρίου, ο κ. Σαββίδης Σόλων (System Administrator, Υπάλληλος Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Καβάλας) παρουσίασε την Δικτυακή υποδομή της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και προχώρησε σε επίδειξη εγκατάστασης της διανομής FreeBSD σε εικονική μηχανή (virtual machine).
Στην δεύτερη ενότητα του δεύτερου σεμιναρίου, ακολούθησε πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων σε σε περιβάλλον GNU/Linux Fedora και παρουσίαση του δικτυακού τόπου JoinUp – Share and reuse interoperability solutions for public administrations (https://joinup.ec.europa.eu/).

3o Σεμινάριο:

Εκδήλωση: 1ος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, 3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Α.Π.Θ

Στο τρίτο σεμινάριο, ο κ. Κακαρόντζας Γεώργιος (Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας και διδάκτορας του Τμήματός Πληροφορικής Α.Π.Θ) προχώρησε σε παρουσίαση με θέμα «Aρχιτεκτονική λογισμικού συστημάτων μιας έξυπνης πόλης» και αναφέρθηκε σε θέματα Java Enterprise Edition, IDE.

4o Σεμινάριο:

Εκδήλωση: 1ος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, 4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Α.Π.Θ

Στο τέταρτο σεμινάριο, ο κ. Κουζώφ Στέφανος (Πληροφορικός, ErgoQ) παρουσίασε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ στη Δημόσια Διοίκηση και χρήσεις τους, με εξειδίκευση για ένα Δήμο. Ενδεικτικά περιγράφηκε σύστημα αξιολόγησης ικανοποίησης πολιτών με το εργαλείο LimeSurvey.

5o Σεμινάριο:

Εκδήλωση: 1ος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, 5ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Α.Π.Θ

Στην πρώτη ενότητα του πέμπτη σεμιναρίου, ο κ. Σταμέλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.) παρουσίασε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ στη Υγεία και χρήση τους σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στην δεύτερη ενότητα του δεύτερου σεμιναρίου, ο κ. Τζωαννόπουλος Κωνσταντίνος (Μηχανικός, AVΑNTSYS INFORMATICS) παρουσίασε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ υποστήριξης κλινικών αποφάσεων.

6o Σεμινάριο:

Εκδήλωση: 1ος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, 6ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Α.Π.Θ

Στο έκτο σεμινάριο, ο κ. Μουσαφείρης Κωνσταντίνος (Ιατρός, Πρόεδρος GreekLUG) και ο κ. Τσούκας Ευάγγελος (Νευρολόγος) παρουσίασαν ΕΛ/ΛΑΚ ΠΣΥ Διαχείρισης Ιατρικών Δεδομένων.