Β' Κύκλος - 2ο Σχολείο Κώδικα - 15/12-19/12/2014

Το 2ο Σχολείο Κώδικα της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Α.Π.Θ. επικεντρώθηκε στις θεματικές ενότητες της Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΔ & ΤΑ) και Εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ στις Μικρο Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Πρόγραμμα:

1η Ημέρα: Δευτέρα 15/12/2014
10.00′-10.45′: Εισαγωγική παρουσίαση Μονάδας Αριστείας - Σχολείου Κώδικα, Σταμέλος Ιωάννης (ΑΠΘ)
10.45′-11.30′: Παρουσίαση Netbeans, Κακαρόντζας Γεώργιος (ΤΕΙ Θεσσαλίας)
11.30′-12.00′: Διάλειμμα
12.00′-13.00′: Παρουσίαση LAMP, Ζήσης Μιχάλης (GreekLUG)
13.00′-13.30′: Παρουσίαση PHP, Ζήσης Μιχάλης (GreekLUG)
13.30′-14.30′: Διάλειμμα 14.30′-16.00′: Παρουσίαση Java/JEE, Κακαρόντζας Γεώργιος (ΤΕΙ Θεσσαλίας)

2η Ημέρα: Τρίτη 16/12/2014
10.00′-11.00′: Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείρισης Ουρών Αναμονής/Συζήτηση, Γεωργιάδης Νικόλαος
11.00′-12.00′: Παρουσίαση Carmate/Συζήτηση, Κολοφωτιάς Βάιος (ΑΠΘ)
12.00′-13.00′: Διάλειμμα
13.00′-13.45′: Παρουσίαση OPENEMR/Συζήτηση, Τσαμπόλοβ Σεργκέι (GreekLUG)
13.45′-14.30′: Παρουσίαση Dolibarr/Συζήτηση, Τσαμπόλοβ Σεργκέι (GreekLUG)
14.30′-15.00′: Διάλειμμα
15.00′-15.30′: Παρουσίαση GLPI/Συζήτηση, Κοσμίδης Δαμιανός (Σύμβουλος ΤΠΕ)
15.30′-16.00′: Σύνοψη, δημιουργία ομάδων εργασίας

3η Ημέρα: Τετάρτη 17/12/2014
10.00′-16.00′: Ελεύθερο Πρόγραμμα - Συγγραφή κώδικα

4η Ημέρα: Πέμπτη 18/12/2014
10.00′-16.00′: Ελεύθερο Πρόγραμμα - Συγγραφή κώδικα

5η Ημέρα: Παρασκευή 19/12/2014
10.00′-11.30′: Παρουσιάσεις αποτελεσμάτων ομάδων εργασίας, Ομάδες εργασίας/όλοι οι συμμετέχοντες
11.30′-13.30′: Δοκιμές, Διασφαλίση Ποιότητας, Ομάδες εργασίας/όλοι οι συμμετέχοντες
13.30′-14.30′: Διάλειμμα
14.30′-16.00′: Τεκμηρίωση, Ολοκλήρωση εργασιών, Επόμενα βήματα, Ομάδες εργασίας/όλοι οι συμμετέχοντες