Σύνδεσμοι

Ανοικτό Λογισμικό

Ιστοσελίδες που αναφέρονται στο Ανοικτό Λογισμικό
Φίλτρο
Εμφάνιση # 

Διαδικτυακός Σύδεσμος OpenSourceMatters

Η σελίδα του OSM
3206

Διαδικτυακός Σύδεσμος Apache Software Foundation

Το Apache Software Foundation παρέχει υποστήριξη για την κοινότητα Apache και των ανοικτού κώδικα έργων λογισμικού. Τα έργα Apache χαρακτηρίζονται από μια συνεργατική, και συναινετική αναπτυξιακή διαδικασία, μια ανοιχτή και ρεαλιστική άδεια χρήσης, και την επιθυμία για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας λογισμικό.
3086

Διαδικτυακός Σύδεσμος CMS - Joomla!

Η επίσημη σελίδα του CMS Joomla!
3141

Διαδικτυακός Σύδεσμος CMS - Joomla! - Forums

Joomla! Forums
3111

Διαδικτυακός Σύδεσμος php.net

Η PHP είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη, γενικού σκοπού scripting γλώσσα που είναι ειδικά κατάλληλη για ανάπτυξη Web και μπορεί να ενσωματωθεί στην HTML.
3149

Διαδικτυακός Σύδεσμος MySQL

Η πιο δημοφιλή open source Βάση Δεδομένων στον κόσμο.
3171

Διαδικτυακός Σύδεσμος ellak.gr

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
3130

Διαδικτυακός Σύδεσμος SourceForge

Το SourceForge είναι η μεγαλύτερη ιστοσελίδα για να κατεβάσετε και να αναπτύξετε ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα.
3176

Διαδικτυακός Σύδεσμος Open Source Initiative

Το Open Source Initiative (OSI) είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρία που δημιουργήθηκε για να ενημερώσει,εκπαιδεύσει για το ΕΛ/ΛΑΚ και να γίνει συνήγορος για τα οφέλη του ανοιχτού κώδικα.
3128

Διαδικτυακός Σύδεσμος ΕΛ/ΛΑΚ για Εκπαίδευση

Ο δικτυακός τόπος αποβλέπει στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και στην παρουσίαση εφαρμογών ανοικτού κώδικα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από το χώρο της εκπαίδευσης.
3249