Μαθήματα Γλώσσας Προγραμματισμού Python 2016

Η σειρά μαθημάτων γλώσσας προγραμματισμού Python διοργανώθηκε στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δράσης του GreekLUG.

Διοργανώθηκε κατά τους μήνες Μάρτιο έως Απρίλιο 2016 και περιείχε 8 μαθήματα συνολικής διάρκειας 16 ωρών.

Ανακοίνωση: Μαθήματα Γλώσσας Προγραμματισμού Python
Υλικό: Αποθετήριο python_lessons_2016 (GitHub)
Φωτογραφίες: Gallery - 03-04/2016 | Μαθήματα Python
Εισηγητής: Τσαρτσαρής Σωτήρης

Πρόγραμμα:

Μάθημα 1 - 05/03/2016
 • * overview
 • * environment setup
 • * basic syntax

Μάθημα 2 - 12/03/2016
 • * variable types
 • * basic operators
 • * decision making

Μάθημα 3 - 19/03/2016
 • * Loops
 • * Numbers
 • * Strings
 • * List
 • * Tuples
 • * Dictionaries

Μάθημα 4 - 26/03/2016
 • * Date and Time
 • * Functions
 • * Modules
 • * File I/O
 • * Exceptions

Μάθημα 5 - 02/04/2016
 • * Classes/Objects
 • * CGI

Μάθημα 6 - 09/04/2016
 • * Database access
 • * Networkng

Μάθημα 7 - 16/04/2016
 • * Multithreading
 • * GUI

Μάθημα 8 - 23/04/2016
 • * Advance concepts /intro to robotics