Εφαρμογή Συστημάτων Ελεύθερου Λογισμικού

Implementation of Free Software Systems

Εφαρμογή Συστημάτων Ελεύθερου Λογισμικού

Συγγραφείς:
Amadeu Albós Raya, Óscar David Sánchez Jiménez
Συντονιστές:
David Megías Jiménez
Άδειες:
GNU Free Documentation License, Creative Commons Attribute ShareAlike License
Πληροφορίες:
169 Σελίδες, 2.2MB

Το βιβλίο εξετάζει τις έννοιες που σχετίζονται με την παραγωγή και εφαρμογή του Ελεύθερου Λογισμικού. Στα πλασία αυτά αναφέρονται και αναλύονται παραδείγματα από φορείς και έργα που σχετίζονται με υλοποιήσεις του Ελεύθερου Λογισμικού στον δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης θέτονται οι βασικές έννοιες ώστε κάποιος να γνωρίζει, να εντοπίζει και να κατανοεί τις συνέπειες της χρήσης και εκμετάλλευσης του Ελεύθερου Λογισμικού σε διάφορους τομείς.

Μελετά ακόμα το πώς κάποιος θα πρέπει να προσεγγίζει έργα με βάση το Ελεύθερο Λογισμικό, έργα που αφορούν μετεγκατάσταση από ιδιοταγές λογισμικό, όπως επίσης τις μεθοδολογίες παραγωγής και ανάπτυξης αλλά και τα επιχειρηματικά σχέδια που σχετίζονται με το ελεύθερο λογισμικό.

Εξέλιξη αυτού του βιβλίου

H FTA χρησιμοποίησε εκ νέου το προϋπάρχον διδακτικό υλικό των μαθημάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Καταλωνίας (Universitat Oberta de Catalunya) και το ανέπτυξε περαιτέρω, από κοινού με το Προσωπικό του LibreSoft από το Πανεπιστήμιο "Βασιλεύς Χουάν Κάρλος" (Universidad Rey Juan Carlos). Το 2008, αυτό το βιβλίο αυτό μεταφράσθηκε στα Αγγλικά, με τη βοήθεια του SELF (Science, Education and Learning in Freedom) Project, με την υποστήριξη του Έκτου Πλαισίου Στήριξης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2009, αυτό το υλικό βελτιώθηκε κι' άλλο από την ίδια την Free Technology Academy. Επιπρόσθετα, η FTA δημιούργησε έναν οδηγό έναν οδηγό μελέτης καθώς και διάφορες δραστηριότητες εκμάθησης, που είναι διαθέσιμα για όλους τους εκπαιδευόμενους που έχουν εγγραφεί στο Campus της FTA.

Εφαρμογή Συστημάτων Ελεύθερου Λογισμικού

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τo Εκπαιδευτικό Βοήθημα:

[FTA Implementation of Free Software Systems]

Για ανάγνωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο ελεύθερο πρόγραμμα από το http://pdfreaders.org/