Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Software Architecture

Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Συγγραφείς:
A. Bijlsma, B.J. Heeren, E.E. Roubtsova, S. Stuurman
Άδειες:
Creative Commons Attribute ShareAlike License
Πληροφορίες:
161 Σελίδες, 2.1MB

Τα σύγχρονα συστήματα λογισμικού αποτελούνται από διάφορα στοιχεία που αλληλεπιδρούν με διάφορους τρόπους σε μια κατανεμημένη ρύθμιση. Τα συστήματα μπορεί να απαιτείται να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις ποιότητας, όπως σύντομο χρονικό διάστημα διάθεσης στην αγορά, υψηλή αξιοπιστία και μακροχρόνια λειτουργικότητα, περιορισμοί σε πραγματικό χρόνο κ.α.. Αυτές οι προκλήσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης, καθώς οι αρχικές αποφάσεις ενδέχεται να έχουν σοβαρές και καταστροφικές συνέπειες για το τελικό σύστημα.

Η αρχιτεκτονική λογισμικού είναι η πειθαρχία που ασχολείται με την περιγραφή και την ανάλυση των συστημάτων λογισμικού βάσει μοντέλων με σκοπό την ικανοποίηση των (συχνά αντιφατικών) ανησυχιών των ενδιαφερομένων. Η αρχιτεκτονική λογισμικού ενός συστήματος είναι μια περιγραφή υψηλού επιπέδου των συστατικών του και των αλληλεπιδράσεών του.

Το κεντρικό θέμα αυτού του βιβλίου είναι η εξισορρόπηση των ανησυχιών και των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων, συνδυάζοντας τα σε μια πρόταση αρχιτεκτονικής χρησιμοποιώντας γνωστές τακτικές και πρότυπα, δημιουργώντας μια περιγραφή της αρχιτεκτονικής που μπορεί να μεταδοθεί και αναλυθεί, αξιολογώντας παράλληλα τις ιδιότητες της προκύπτουσας αρχιτεκτονικής.

Εξέλιξη αυτού του βιβλίου

H FTA χρησιμοποίησε εκ νέου το προϋπάρχον διδακτικό υλικό των μαθημάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Καταλωνίας (Universitat Oberta de Catalunya) και το ανέπτυξε περαιτέρω, από κοινού με το Προσωπικό του LibreSoft από το Πανεπιστήμιο "Βασιλεύς Χουάν Κάρλος" (Universidad Rey Juan Carlos). Το 2008, αυτό το βιβλίο αυτό μεταφράσθηκε στα Αγγλικά, με τη βοήθεια του SELF (Science, Education and Learning in Freedom) Project, με την υποστήριξη του Έκτου Πλαισίου Στήριξης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2009, αυτό το υλικό βελτιώθηκε κι' άλλο από την ίδια την Free Technology Academy. Επιπρόσθετα, η FTA δημιούργησε έναν οδηγό έναν οδηγό μελέτης καθώς και διάφορες δραστηριότητες εκμάθησης, που είναι διαθέσιμα για όλους τους εκπαιδευόμενους που έχουν εγγραφεί στο Campus της FTA.

Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τo Εκπαιδευτικό Βοήθημα:

[FTA Software Architecture]

Για ανάγνωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο ελεύθερο πρόγραμμα από το http://pdfreaders.org/