Γενικές δράσεις

Παρουσίαση - Using Raspberry Pi as a home/office server

Η παρουσίαση Using Raspberry Pi as a home/office server έγινε στα πλαίσια του Balkan FLOSStival 2020 την Κυριακή 06 Δεκεμβρίου 2020.

Είχε ως θέμα: "Upgrade your home or small business infrastructure by using a Raspberry Pi as an internal server.In this short workshop we will cover the case of installing and running a VPN servive (OpenVPN) and Pi-Hole (protect your devices from unwanted content)."

Πρόγραμμα: Balkan FLOSStival 2020 | Workshop - short
Υλικό: repo.greeklug.gr | greeklug-zisis_michalis-rasperrypi_as_server.pdf
Εισηγητής: Ζήσης Μιχάλης