Γενικές δράσεις

Παρουσίαση - GreekLUG and its activities

Η παρουσίαση GreekLUG and its activities έγινε στα πλαίσια της έναρξης του Balkan FLOSStival 2020 το Σάββατο 05 Δεκεμβρίου 2020.

Είχε ως θέμα: "The Greek Association of Free Software / Open Source Users (short name: GreekLUG) is an NGO working to promote the use of free and open source software. GreekLUG's goals include the promotion of GNU/Linux and FOSS in society and in the private and public sectors, the mobilization of existing supporters of FOSS, the spread of technological knowledge through courses, seminars and various activities."

Πρόγραμμα: Balkan FLOSStival 2020 | Presentations
Εισηγητής: Αδαμτζίλογλου Σάββας