Ανακοίνωση 12/11/2020 - Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2020 v2

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής στην Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2020 v2.

Οι εγγραφές ήταν σημαντικά περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις. Με βάση το παραπάνω συμπεριλάβαμε πρόσθετα άτομα, ώστε να καλύψουμε το δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.

Σύμφωνα με την σειρά προτεραιότητας και την διαδικασία επιβεβαίωσης που ολοκληρώθηκε σήμερα, έχει αναρτηθεί σχετική λίστα των συμμετεχόντων στην σελίδα της ανακοίνωσης των μαθημάτων "Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2020 v2".

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Ανακοίνωση