Ανακοίνωση 11/11/2022 - 2η Συνάντηση συνεισφοράς μεταφράσεων & Απομακρυσμένη συμμετοχή

Ο GreekLUG θα ήθελε να ευχαριστήσει τους συμμετέχοντες στην 1η Συνάντηση για συνεισφορά μεταφράσεων σε έργα ΕΛ/ΛΑΚ που διοργανώθηκε την Κυριακή 16/10/2022.

Η σειρά συναντήσεων συνεχίζεται με την 2η συνάντηση των ομάδων εργασίας, την Κυριακή 13/11/2022 στις 11:00, στην έδρα του Συλλόγου και Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού, Εγνατίας 96 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν απομακρυσμένα στις ομάδες εργασίας, μπορούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Διαδικασία απομακρυσμένης συμμετοχής:
1] Να ελέγξουν τις πληροφορίες στο αποθετήριο GitHub [https://github.com/greeklug/translation_meetups_2022], ειδικότερα το αρχείο "projects-recommended_list.md" για τα προτεινόμενα έργα ΕΛ/ΛΑΚ.
2] Να συνδεθούν στο κανάλι μεταφράσεων στο δίκτυο Matrix [https://matrix.to/#/#ellak-translations:matrix.org].
3] Να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στην διεύθυνση [https://www.greeklug.gr/translations2022/].
Στη συνέχεια, ο συντονιστής της ομάδας μετάφρασης θα σας ενημερώσει για τα strings που μπορείτε να μεταφράσετε και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την διαδικασία.

Σειρά