[Βιβλίο] "Computer Science Unplugged"

Έκδοση #: 1.0.0
Ημερομηνία Έκδοσης #: 10/10/2010
Άδεια #: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs

Περιγραφή:

Ένα κείμενο για να μάθουμε την Πληροφορική διασκεδάζοντας, που απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

Επικεφαλής έργου:

Μουσαφείρης Κωνσταντίνος

Συμμετέχοντες έργου:

Μουσαφείρης Κωνσταντίνος | Μεταφραστής
Μουσαφείρης Στέφανος | Επεξεργασία και προσαρμογή γραφικών στα Ελληνικά

Σχετικά Αρχεία:

Μεταβείτε στην αναλυτική περιγραφή και μεταφορτώστε το έγγραφο από την κατηγορία Εκπαίδευση, [Ένα κείμενο για να μάθουμε την Πληροφορική διασκεδάζοντας].