Α' Κύκλος - 2ος Κύκλος Σεμιναρίων - 18/06-22/07/2014

Ο 2ος Κύκλος Σεμιναρίων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Α.Π.Θ. επικεντρώθηκε στις θεματικές ενότητες της Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΔ & ΤΑ), Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (ΠΣΥ) και Εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ στις Μικρο Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με αντικείμενο την “Εισαγωγή σε εφαρμογές ΕΛΛΑΚ για το μέσο χρήστη”.

Τα σεμινάρια αφορούσαν στελέχη φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της Υγείας όλων των βαθμίδων, σε καθηγητές, φοιτητές, υπαλλήλους του Α.Π.Θ. και σε ελεύθερους επαγγελματίες του χώρου.

Πρόγραμμα:
  • 1ο Σεμινάριο - Τετάρτη 18/06/2014: Εισαγωγή στο ΕΛ/ΛΑΚ, Εισαγωγή στο Linux - διανομή Fedora (Κολοφωτιάς Βάιος, Πληροφορικός)
  • 2ο Σεμινάριο - Τετάρτη 25/06/2014: Χρήση λειτουργικού συστήματος Linux - διανομή Ubuntu (Ζήσης Μιχάλης, System Administrator)
  • 3ο Σεμινάριο - Τρίτη 01/07/2014: Σουίτα εφαρμογών γραφείου LibreOffice - 1 (Κολοφωτιάς Βάιος, Πληροφορικός & Ζήσης Μιχάλης, System Administrator)
  • 4ο Σεμινάριο - Τρίτη 08/07/2014: ΔΔ & ΤΑ: Σουίτα εφαρμογών γραφείου LibreOffice - 2 (Κολοφωτιάς Βάιος, Πληροφορικός & Ζήσης Μιχάλης, System Administrator)
  • 5ο Σεμινάριο - Τρίτη 15/07/2014: Εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας GIMP (Κολοφωτιάς Βάιος, Πληροφορικός) - VLC, XAMPP, Joomla CMS (Ζήσης Μιχάλης, System Administrator)
  • 6ο Σεμινάριο - Τρίτη 22/07/2014: Εφαρμογή διαχείρισης έργων OpenProj (Σταμέλος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.)
1o Σεμινάριο:

Εκδήλωση: 2ΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, 1Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Α.Π.Θ

Στην πρώτη ενότητα του πρώτου σεμιναρίου, ο κ. Κολοφωτιάς Βάιος (Πληροφορικός) προχώρησε σε παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στο ΕΛ/ΛΑΚ".
Στην δεύτερη ενότητα του πρώτου σεμιναρίου, ακολούθησε παρουσίαση-εργαστήριο με θέμα: «Μια εισαγωγή στο Linux με την διανομή Fedora».

2o Σεμινάριο:

Εκδήλωση: 2ΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, 2Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Α.Π.Θ

Στο δεύτερο σεμινάριο, ο κ. Ζήσης Μιχάλης (System Administrator) προχώρησε σε παρουσίαση με θέμα: "Χρήση λειτουργικού συστήματος Linux - διανομή Ubuntu"

3o Σεμινάριο:

Εκδήλωση: 2ΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, 3Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Α.Π.Θ

Στο τρίτο σεμινάριο, ο κ. Κολοφωτιάς Βάιος (Πληροφορικός) και ο κ. Ζήσης Μιχάλης (System Administrator), προχώρησαν σε παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στη σουίτα LibreOffice: Μέρος 1ο", με εμβάθυνση στην χρήση του κειμενογράφου Writer.

4o Σεμινάριο:

Εκδήλωση: 2ΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, 4Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Α.Π.Θ

Στο τρίτο σεμινάριο, ο κ. Κολοφωτιάς Βάιος (Πληροφορικός) και ο κ. Ζήσης Μιχάλης (System Administrator), προχώρησαν σε παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στη σουίτα LibreOffice: Μέρος 2ο", με εμβάθυνση στην χρήση του υπολογιστικού φύλου Calc και της εφαρμογής παρουσιάσεων Impress.

5o Σεμινάριο:

Εκδήλωση: 2ΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, 5Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Α.Π.Θ

Στο πέμπτο σεμινάριο, ο κ. Κολοφωτιάς Βάιος (Πληροφορικός) προχώρησε σε παρουασίαση με θέμα «Εισαγωγή στο GIMP».
Ο κ. Ζήσης Μιχάλης (System Administrator), προχώρησε σε παρουσίαση με θέμα: "VLC, XAMPP, Joomla CMS".

6o Σεμινάριο:

Εκδήλωση: 2ΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, 6Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Α.Π.Θ

Στο έκτο σεμινάριο, ο κ. Σταμέλος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.) προχώρησε σε παρουασίαση της εφαρμογή διαχείρισης έργων OpenProj.