Α' Κύκλος - 1ο Σχολείο Κώδικα - 14/07-18/07/2014

Το 1ο Σχολείο Κώδικα της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Α.Π.Θ. επικεντρώθηκε στις θεματικές ενότητες της Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΔ & ΤΑ) και Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (ΠΣΥ).

Πρόγραμμα:

1η Ημέρα: Δευτέρα 14/07/2014
10.00′-10.45′: Εισαγωγική παρουσίαση Μονάδας Αριστείας - Θερινού Σχολείου, Σταμέλος Ιωάννης (ΑΠΘ)
10.45′-11.30′: Παρουσίαση Netbeans, Κακαρόντζας Γεώργιος (ΤΕΙ Θεσσαλίας)
11.30′-12.00′: Διάλειμμα
12.00′-12.30′: Παρουσίαση Git, Κολοφωτιάς Βάιος (ΑΠΘ)
12.30′-13.30′: Παρουσίαση PHP, Ζήσης Μιχάλης (GreekLUG)
13.30′-14.30′: Διάλειμμα
14.30′-16.00′: Παρουσίαση Java/JEE, Κακαρόντζας Γεώργιος (ΤΕΙ Θεσσαλίας)

2η Ημέρα: Τρίτη 15/07/2014
10.00′-11.00′: Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείρισης Ουρών Αναμονής/Συζήτηση, Στέα Ελένη Μαρία
11.00′-12.00′: Παρουσίαση Carmate/Συζήτηση, Κολοφωτιάς Βάιος (ΑΠΘ)
12.00′-13.00′: Διάλειμμα
13.00′-14.30′: Παρουσίαση OPENEMR /Συζήτηση, Τσαμπόλοβ Σεργκέι (GreekLUG)
14.30′-15.00′: Διάλειμμα
15.00′-15.30′: Παρουσίαση GLPI, Γεωργιλάς/Συζήτηση
15.30′-16.00′: Σύνοψη, δημιουργία ομάδων εργασίας

3η Ημέρα: Τετάρτη 16/07/2014
10.00′-16.00′: Ελεύθερο Πρόγραμμα - Συγγραφή κώδικα

4η Ημέρα: Πέμπτη 17/07/2014
10.00′-16.00′: Ελεύθερο Πρόγραμμα - Συγγραφή κώδικα

5η Ημέρα: Παρασκευή 18/07/2014
10.00′-11.30′: Παρουσιάσεις αποτελεσμάτων ομάδων εργασίας, Ομάδες εργασίας/όλοι οι συμμετέχοντες
11.30′-13.30′: Δοκιμές, Διασφαλίση Ποιότητας, Ομάδες εργασίας/όλοι οι συμμετέχοντες
13.30′-14.30′: Διάλειμμα
14.30′-16.00′: Τεκμηρίωση, Ολοκλήρωση εργασιών, Επόμενα βήματα, Ομάδες εργασίας/όλοι οι συμμετέχοντες