Γ' Κύκλος - 3ο Σχολείο Κώδικα - 01/07-13/07/2015

Το 3ο Σχολείο Κώδικα της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Α.Π.Θ. επικεντρώθηκε στις θεματικές ενότητες της Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΔ & ΤΑ), των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (ΠΣΥ) και Εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ στις Μικρο Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Για το 3ο Σχολείο Κώδικα η Μονάδα συνεργάστηκε με τον κ. Δημητριάδη Σταύρο (εκλεγμένο Αναπληρωτή Καθηγητή Πληροφορικής Α.Π.Θ.) και τον κ. Δραζιώτη Κωνσταντίνο (Λέκτορα Πληροφορικής Α.Π.Θ.).

Πρόγραμμα:

1η Εβδομάδα - Σεμινάριο σε θέματα Python και Κρυπτογραφίας
Τετάρτη 01/07/2015 μέχρι και Τετάρτη 08/07/2015: Εισαγωγή στη γλώσσα Python & τη βιβλιοθήκη Pygame
Θεματικές ενότητες:
1. Εισαγωγή στη γλώσσα Python: Python IDLE, Βασικοί τύποι δεδομένων & τελεστές, Δυναμικά χαρακτηριστικά της γλώσσας, Μοντέλο εκτέλεσης κώδικα, Σύγκριση Python με στατικές γλώσσες
2. Βασικές εντολές & απλά προγράμματα: while/if/for/range, Βασικοί κανόνες συγγραφής ενός προγράμματος σε Python (χρήση εσοχών, σχόλια, εισαγωγικά κλπ)
3. Δομές Δεδομένων: Λίστα (βασικές λειτουργίες), Λεξικό, Πλειάδα, Σύνολο
4. Συναρτήσεις: Ορισμός & κλήση, εμβέλεια μεταβλητών
5. Αρχεία δεδομένων
6. H βιβλιοθήκη Pycrypto και εφαρμογές στην κρυπτογραφία
7. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός: Κλάση, Αντικείμενο, Ιδιότητες και Μέθοδοι, Κληρονομικότητα και πολυμορφισμός, Eνθυλάκωση και απόκρυψη πληροφορίας
8. Ανάπτυξη παιχνιδιών με Python/Pygame: Η βιβλιοθήκη Pygame & η διαχείριση υποσυστήματος γραφικών, Βρόχος παιχνιδιού & διαχείριση εισόδου χρήστη, Σχεδιοκίνηση (animation), Ανίχνευση σύγκρουσης (collision detection)

2η Εβδομάδα - Θερινό Σχολείο - Ανάπτυξη Κώδικα
1η Ημέρα: Πέμπτη 09/07/2015
10.00′-10.45′: Εισαγωγική παρουσίαση Μονάδας Αριστείας - Σχολείου Κώδικα, Σταμέλος Ιωάννης (ΑΠΘ)
10.45′-11.30′: Παρουσίαση Python - Σύνοψη 1ης εβδομάδας, Δημητριάδης Σταύρος (ΑΠΘ)
11.30′-12.00′: Διάλειμμα
12.00′-13.00′: Παρουσίαση LAMP, Ζήσης Μιχάλης (GreekLUG)
13.00′-13.30′: Παρουσίαση PHP, Ζήσης Μιχάλης (GreekLUG)
13.30′-14.30′: Διάλειμμα 14.30′-16.00′: Παρουσίαση PGP - Κρυπτογραφία, Μέκεσης Σταύρος | Παρουσίαση TOR - Ανώνυμη Περιήγηση, Δήμκας Κωνσταντίνος

2η Ημέρα: Παρασκευή 10/07/2015
10.00′-11.00′: Παρουσίαση Εφαρμογής e-Nurse/Συζήτηση, Ζήσης Νικόλαος
11.00′-12.00′: Παρουσίαση Carmate/Συζήτηση, Κολοφωτιάς Βάιος (ΑΠΘ)
12.00′-13.00′: Διάλειμμα
13.00′-13.45′: Σύνοψη, δημιουργία ομάδων εργασίας
13.45′-16.00′: Καταγραφή απαιτήσεων, οργάνωση, συγγραφή κώδικα

3η Ημέρα: Σάββατο 11/07/2015
10.00′-16.00′: Ελεύθερο Πρόγραμμα - Συγγραφή κώδικα

4η Ημέρα: Κυριακή 12/07/2015
10.00′-16.00′: Ελεύθερο Πρόγραμμα - Συγγραφή κώδικα

5η Ημέρα: Δευτέρα 13/07/2015
10.00′-11.30′: Παρουσιάσεις αποτελεσμάτων ομάδων εργασίας, Ομάδες εργασίας/όλοι οι συμμετέχοντες
11.30′-13.30′: Δοκιμές, Διασφαλίση Ποιότητας, Ομάδες εργασίας/όλοι οι συμμετέχοντες
13.30′-14.30′: Διάλειμμα
14.30′-16.00′: Τεκμηρίωση, Ολοκλήρωση εργασιών, Επόμενα βήματα, Ομάδες εργασίας/όλοι οι συμμετέχοντες