Ελευθερία δρομολογητή (router)

Router Freedom Θα πρέπει να είναι αυτονόητο ότι στην κοινωνία μας πρέπει να είμαστε σε θέση να επιλέξουμε ελεύθερα τεχνικές συσκευές για χρήση στα σπίτια μας, όπως είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε τι κινητό τηλέφωνο να αγοράσουμε. Ωστόσο, ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) στην Ευρώπη υποτιμούν αυτήν την αρχή υπαγορεύοντας ποια συσκευή πρέπει να χρησιμοποιούν οι πελάτες τους για να συνδεθούν στο διαδίκτυο ή κάνουν διακρίσεις εις βάρος των κατόχων εναλλακτικών συσκευών. Αυτή η υπονόμευση της βασικής ελευθερίας της επιλογής μας, αντιτίθεται έντονα στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) και πολλούς άλλους οργανισμούς, έργα και άτομα. Η δράση "Ελευθερία δρομολογητή" (Router Freedom) δεν είναι απλώς θέμα για ειδικούς. Μας επηρεάζει όλους.

Τι είναι οι δρομολογητές (router) και τα μόντεμ (modem);


Οι δρομολογητές και τα μόντεμ είναι εξοπλισμός (ή τερματικά, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς) που χρησιμοποιούν οι συσκευές μας (όπως υπολογιστές, έξυπνα κινητά, τηλεόραση κ.λπ.) για να συνδεθούν με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP). Ενώ το μόντεμ φέρνει τις πληροφορίες, ο δρομολογητής τις διανέμει (ή «δρομολογεί») σε διαφορετικές συσκευές. Οι δρομολογητές μοιράζονται πληροφορίες μεταξύ υπολογιστών και συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω ενός μόντεμ. Μερικές φορές ένας δρομολογητής και ένα μόντεμ προσφέρονται από τον πάροχο στην ίδια συσκευή. Ωστόσο, ένας δρομολογητής δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς ένα μόντεμ. Οι δρομολογητές μπορούν να χειρίζονται και άλλες λειτουργίες, όπως για παράδειγμα το WiFi, τηλεφωνία μέσω διαδικτύου (VoIP) και ροή τηλεόρασης, καθώς και τεχνικές λεπτομέρειες όπως προώθηση θυρών (port forwarding), δυναμικό DNS ή σήραγγες VPN (VPN tunneling). Κανονικά, όλες οι διαδικτυακές επικοινωνίες περνούν από τους δρομολογητές.

Οι περισσότεροι πάροχοι στην Ευρώπη προσφέρουν στους πελάτες τους έναν προτεινόμενο δρομολογητή με το κάθε συμβόλαιο. Κατ' αρχήν, αυτό δεν είναι κακό γιατί οι χρήστες δεν χρειάζεται να αναζητήσουν οι ίδιοι μια κατάλληλη συσκευή. Ωστόσο, εάν οι καταναλωτές αναγκάζονται να χρησιμοποιούν αυτήν τη συσκευή, οδηγούμαστε σε μία πρακτική που μπορεί να τους κάνει εντελώς εξαρτημένους και ευάλωτους σε τεχνικές αλλαγές ή αλλαγές συμβολαίου, οι οποίες με την σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε άδικη μεταχείριση από τους παρόχους των υπηρεσιών διαδικτύου.

Ελευθερία δρομολογητή (Router Freedom) και Oυδετερότητα δικτύου (Net Neutrality)


Η Oυδετερότητα δικτύου (Net Neutrality), αποτελεί μία αρχή σύμφωνα με την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) πρέπει να αντιμετωπίζουν ισότιμα ​​όλες τις επικοινωνίες διαδικτύου και να μην κάνουν διακρίσεις ή να χρεώνουν διαφορετικά, για παράδειγμα με βάση τον χρήστη, το περιεχόμενο, την ιστοσελίδα, την υπηρεσία, τον τύπο εξοπλισμού ή τη μέθοδο επικοινωνίας. Η ελευθερία των δρομολογητών είναι μια θεμελιώδης συνέπεια αυτής της ιδέας. Στην πραγματικότητα, η ελευθερία επιλογής του εξοπλισμού μας είναι ήδη εγγυημένη από το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Ο κανονισμός ανοικτού διαδικτύου της ΕΕ (Κανονισμός για την ουδετερότητα του δικτύου) παρέχει στους τελικούς χρήστες δικαίωμα πρόσβασης και διανομής του νόμιμου περιεχομένου και των υπηρεσιών της επιλογής τους μέσω του παρόχου τους. Ο βασικός κανόνας είναι: η κίνηση στο διαδίκτυο αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις.

Προκειμένου να προστατευθεί αυτή η ελευθερία, το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού για την ουδετερότητα του δικτύου καθιερώνει ότι η τήρηση των αντίστοιχων κανόνων ανοικτού διαδικτύου είναι καθήκον των εθνικών ρυθμιστικών αρχών (NRA) κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Πρέπει να ελέγχουν την εφαρμογή των κανόνων σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).

Ωστόσο, πολλοί πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν συμμορφώνονται ακόμη με τον κανονισμό, επιβάλλοντας τους δικούς τους δρομολογητές στους καταναλωτές σε μια σαφώς αντίφαση με την αρχή της διαδικτυακής ουδετερότητας. Η επιχειρηματολογία τους αφορά τη θέση του σημείου τερματισμού δικτύου (NTP), έναν αυθαίρετο ορισμό μεταξύ των ορίων του ιδιωτικού δικτύου του χρήστη και του εξοπλισμού δικτύου του παρόχου. Για αυτό έχουν αναμοχλεύσει μια συζήτηση καθορισμού του σημείου τερματισμού δικτύου (NTP) και του εάν αυτό βρίσκεται εντός του τομέα του τελικού χρήστη. Εφόσον το σημείο τερματισμού δικτύου θεωρηθεί μέρος του τομέα του διαχειριστή δικτύου τότε οι πάροχοι μπορούν να χρησιμοποιούν το δικό τους μόντεμ και δρομολογητή, επομένως οι τελικοί χρήστες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δικό τους δρομολογητή με ιδιωτικό μόντεμ. Σε αυτήν την περίπτωση, οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν το δρομολογητή του παρόχου.

Σημείου τερματισμού δικτύου (NTP)

Ελευθερία δρομολογητή (Router Freedom) στην Ευρώπη


Κατά τη διάρκεια των ετών 2013 και 2016, το FSFE και 9 άλλοι οργανισμοί διεξήγαγαν μια επιτυχημένη εκστρατεία για την Ελευθερία δρομολογητή στη Γερμανία που είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση ενός νόμου που υποχρεώνει όλους τους γερμανικούς παρόχους να επιτρέπουν σε νέους πελάτες να χρησιμοποιούν εναλλακτικά μόντεμ και δρομολογητές για να συνδεθούν στο διαδίκτυο. Το FSFE εξακολουθεί να παρακολουθεί την εφαρμογή, έχει στείλει συσκευές για δοκιμές σε εθελοντές ώστε να ελέγξουν εάν οι πάροχοί τους συμμορφώνονται με το νόμο και έχει συλλεξει τα αποτελέσματα.

Ωστόσο, η ευαισθητοποίηση για ένα τόσο θεμελιώδες θέμα εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι χρήστες δεν ενημερώνονται συνειδητά για τους κινδύνους του να μην έχουν την ελευθερία να επιλέγουν τον δικό τους εξοπλισμό. Είναι απαράδεκτο να περιορίζεται η Ελευθερία του δρομολογητή με βάση έναν αυθαίρετο ορισμό που ωφελεί μόνο τους παρόχους και υποτάσσει τους χρήστες σε μια πολύ άδικη και υποτακτική κατάσταση.

Γιατί είναι σημαντική η Ελευθερία δρομολογητή;


Ας το θέσουμε με απλά λόγια: ολόκληρη η κίνηση σου στο διαδίκτυο, η κρυπτογράφηση, τα αντίγραφα ασφαλείας, η επικοινωνία, οι αγορές, τα κείμενα, η επιχειρηματική δραστηριότητα κ.α. μεταφέρονται μέσω του δρομολογητή. Εάν ο δρομολογητής σας δεν είναι ελεύθερος, η ψηφιακή ελευθερία σας είναι πιθανό να τεθεί σε κίνδυνο.

Η παραβίαση της Ελευθερίας δρομολογητή μπορεί να συμβεί με διαφορετικούς περιορισμούς, όπως:
  • Ο πάροχος δεν επιτρέπει στον πελάτη να χρησιμοποιεί άλλο δρομολογητή, για παράδειγμα μέσω της σύμβασης.
  • Ο πάροχος δεν δίνει στον πελάτη τα δεδομένα σύνδεσης όπως όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση PPPoE/VoIP (ενδέχεται να διαφέρει σε ορισμένες χώρες, αλλά το πρόβλημα παραμένει το ίδιο).
  • Ο πάροχος χρησιμοποιεί μη τυπικές τεχνικές για να συνδέσει τους πελάτες του στο διαδίκτυο / την υποδομή του, για παράδειγμα ειδικά βύσματα ή ιδιόκτητα πρωτόκολλα.
  • Ο πάροχος επιτρέπει την σύνδεση στο δίκτυό του μόνο σε όποιον δρομολογητή είναι καταχωρημένος στην υποδομή του, για παράδειγμα μέσω της διεύθυνσης MAC ή άλλου χαρακτηριστικού αναγνώρισης. Με αυτό τον τρόπο, ο πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δικές του συσκευές, επειδή δεν θα μπορεί να λάβει διεύθυνση IP ή άλλα απαραίτητα δεδομένα.

Αυτές οι καταστάσεις δείχνουν τις κακές συνέπειες της έλλειψης της ελευθερίας δρομολογητή. Οι λόγοι για την υπεράσπιση και την προώθηση της Ελευθερίας δρομολογητή αφορούν ηθικά και τεχνικά στοιχεία στις βασικές μας ανάγκες πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως:
  • Ελευθερία επιλογής: Έχουμε το δικαίωμα να επιλέξουμε τις δικές μας ηλεκτρονικές συσκευές. Εάν οι πελάτες δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή που συνιστάται από τον ISP για οποιονδήποτε λόγο, ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου πρέπει να το σέβεται χωρίς επιπτώσεις για τον χρήστη.
  • Ιδιωτικότητα και Προστασία Δεδομένων: Η έλλειψη ελευθερίας δρομολογητή διακυβεύει το απόρρητό μας και την ασφάλεια των πιο ευαίσθητων προσωπικών μας δεδομένων.
  • Συμβατότητα: Ορισμένοι πάροχοι επιβάλλουν στους χρήστες συγκεκριμένα "συμβατά" μοντέλα, αναγκάζοντάς τους να αποκτήσουν νέο υλικό. Από την άποψη του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, αυτό είναι δυσμενές λόγω της συσσώρευσης ηλεκτρονικών αποβλήτων, παρόλο που παλαιότερες συσκευές θα λειτουργούσαν ακόμη.
  • Ελεύθερος ανταγωνισμός και τεχνολογική πρόοδος: Οι χρήστες επωφελούνται από τον ελεύθερο ανταγωνισμό που εγγυάται την ελεύθερη επιλογή και τη σταθερή βελτίωση των προϊόντων. Η έλλειψη ανταγωνισμού, τελικά, θα κοστίσει στον χρήστη, διότι τα χαρακτηριστικά ασφαλείας θα μειώνονται συνεχώς όπως και η φιλικότητα διαχείρισης του εξοπλισμού. Αυτό μπορεί να προχωρήσει ακόμη περισσότερο: εάν ένας χρήστης αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει έναν δρομολογητή, ο πάροχος απέχει μόνο ένα βήμα από την υποστήριξη μόνο ενός παρόχου SIP, ενός χώρου αποθήκευσης cloud, ενός παρόχου DynamicDNS ή μιας πλατφόρμας ροής πολυμέσων. Ο χρήστης θα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα τηλέφωνά του, τον έμπιστο διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης ή το υλικό του, επειδή θα δεν υποστηρίζεται.
  • Ασφάλεια: Η έλλειψη ελευθερίας δρομολογητή αυξάνει την πιθανότητα ότι μία ή μερικές οικογένειες προϊόντων ή κατασκευαστές να κυριαχρήσουν σε μεγάλα τμήματα της αγοράς δρομολογητών. Συνεπαγωγικά, εάν εμφανιστούν σημαντικά σφάλματα ή κενά ασφαλείας, ένας τεράστιος αριθμός χρηστών θα επηρεαστεί ταυτόχρονα. Οι περισσότεροι πάροχοι χρησιμοποιούν μόνο μερικά μοντέλα δρομολογητών και έτσι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πελατών τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό όταν οι κατασκευαστές και οι πάροχοι είναι πολύ αργοί στην παράδοση κρίσιμων ενημερώσεων ενώ παράλληλα δεν επιτρέπεται στους χρήστηες να πραγματοποιούν οι ίδιοι ενημερώσεις.


Δραστηριοποιήσου


Οι πάροχοι σε ολόκληρη την Ευρώπη επιβάλλουν τους δικούς τους δρομολογητές στους καταναλωτές, απειλώντας την ελευθερία επιλογής μας για τον εξοπλισμό που θέλουμε να χρησιμοποιούμε για σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι πάροχοι αναμοχλεύουν τη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το σημείο τερματισμού δικτύου (NTP) θέτοντας αμφισβητήσιμους ορισμούς. Μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτήν τη θεμελιώδη εκστρατεία για την υπεράσπιση της ελευθερίας μας.

Ιστοσελίδα της Δράσης: https://fsfe.org/activities/routers/routers.html
Ιστοσελίδα πληροφοριών: https://wiki.fsfe.org/Activities/CompulsoryRouters/
Ιστοσελίδα ανοικτού διαδικτύου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-internet-net-neutrality


Το παρόν κείμενο βασίστηκε και περιέχει τμήμα της σελίδας για την δράση Router Freedom του FSFE
Copyright © 2001-2020 Free Software Foundation Europe.